40 millioner stipendkroner til norske sakprosaforfattere

I dag har Det faglitterære fond delt ut drøyt 40 millioner i prosjektstipend.

20210422 nffo  ylva østby 016
Ylva Østby er styreleder i Det faglitterære fond, som to ganger i året deler ut prosjektstipend.

Dette er en gledens dag for mange sakprosaforfattere. Det faglittære fond deler ut prosjektstipend to ganger i året, og også ved denne runden var det mange søkere.
– Komiteen har realitetsbehandlet 498 søknader, og 192 prosjekter ble innvilget stipend, sier Eivor Daae Mæland, stipendrådgiver i NFFO.
– Det er tildelt 1198 månedsverk, tilsvarende kr 40 732 000. Det vil si at vi har en tildelingsprosent på 38,5 prosent av de formelt godkjente søknadene, sier hun og legger til at stipendpengene sendes ut i månedsskiftet januar/februar.
– Er det noen trender i høstens søknadsrunde?
– Vi ser at det er stor variasjon i hva slags prosjekter det søkes støtte til. En trend denne høsten har vært bokprosjekter som handler om helse og livsstil. Oppsvinget i søknader om støtte til hobbybøker fortsetter. Vi ser også at flere søker støtte til å skrive ned egne personlige historier eller selvbiografier. Mange prosjekter bærer preg av et utadrettet blikk der søkeren reflekterer over egen/vår rolle i en verden i endring, sier Daae Mæland.

– Med disse stipendtildelingene bidrar sakprosaforfatterne til at kunnskap spres i det norske samfunnet, til beste for demokratiet og kulturlivet vårt, sier Ylva Østby, styreleder i Det faglitterære fond.
– Ikke bare er stipendordningene helt avgjørende for at den enkelte forfatter får realisert bokdrømmen sin, de er også avgjørende for at disse bøkene etter hvert når ut til publikum.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.