Åpner opp døra for oversettere i Norsk Forfattersentrum

Nå er også oversetterne velkommen i Norsk Forfattersentrum!
– Jeg oppfordrer alle mine kolleger å melde seg inn, sier Merete Franz, oversetter og nestleder i NFFOs styre.

Franz

Under det nylig avviklede årsmøtet til Norsk Forfattersentrum ble det fremmet et forslag fra forfatter og oversetter Jan Chr. Næss, om at også oversettere kan søke om medlemskap. I forslaget het det blant annet:
“Oversatt litteratur utgjør en viktig del av den norske bokheimen, og som opphaver burde oversetteren ha tilgang til å søke turneer gjennom Den kulturelle skolesekken, til den økonomiske beskyttelsen Forfattersentrums honorarsatser gir, og til den økonomiske tryggheten som ligger i å kunne fakturere oppdragene sine gjennom Norsk Forfattersentrum. Det burde også være i Norsk Forfattersentrums interesse å representere en så stor andel av levende norsk litteratur som mulig.”

Stor betydning

Merete Franz sier det er en skikkelig gladsak at hun og hennes kolleger nå kan bli fullverdige medlemmer av Norsk Forfattersentrum.
– Jeg ønsker å bli medlem fordi jeg synes formidling av oversatt litteratur og oversetteryrket er av stor betydning, både for leselyst og rekruttering av nye oversettere til yrket. Jeg har samarbeidet med Forfattersentrum i egenskap av å være daglig leder i Litteraturhuset i Skien gjennom 14 år, og setter stor pris på deres arbeid for forfatteres rettigheter spesielt, og litteraturformidlingen spesielt. Jeg oppfordrer alle mine kolleger som oppfyller kriteriene, til å søke om medlemskap, sier Merete Franz.

Mange utfordringer

Forfattere eller oversettere som har publisert eller fått offentlig oppført minst ett litterært verk, alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter eller oversetter, kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Verkene skal ha språklige, litterære, innholdsmessige og formidlingsmessige kvaliteter. Styret avgjør søknader om medlemskap.
Forfattersentrums nyvalgte styreleder Ingar Johnsrud står klar for å ta i mot sine nye medlemmer.
– Det er med glede vi nå ønsker oversetterne velkommen inn i Norsk Forfattersentrum. Vi hadde en god og konstruktiv debatt rundt saken på årsmøtet, som resulterte i at vi åpnet for både oversettere og dramatikere med et overveldende flertall, sier han.
– Vi lever i en tid hvor forfatterøkonomien er under press fra mange hold, og hvor utviklingen av kunstig intelligens vil skape mange nye utfordringer. Ikke minst for oversetterne. Det at vi står sammen gjør oss sterkere, og oversetterne vil bidra med nye perspektiver og til mangfoldet i Norsk Forfattersentrum, sier Ingar Johnsrud.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.