Bibliotekvederlaget sikret for de neste 10 årene!

Gode nyheter for NFFO og stipendsøkere: Bibliotekvederlaget som står for rundt en tredjedel av foreningens inntekter, blir nå utvidet med 10 års varighet.

Nffo arne vestbø 028 190529 litelite
NFFOs generalsekretær Arne Vestbø var forhandlingsleder for delegasjonen som møtte Kultur- og likestillingsdepartementet, i forhandlingene om nytt bibliotekvederlag. Nå er ny avtale inngått, med ti års varighet.

Bibliotekvederlaget er et årlig vederlag som Staten representert ved Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) betaler for verk som lånes i offentlige bibliotek, og som er utgitt her i Norge. Vederlaget, som i 2024 er på 162,1 millioner kroner totalt, fordeles til godkjente fond som forvaltes av opphavsrettsorganisasjoner – 28 i tallet.
Det faglitterære fond, som administreres av NFFO, er mottar i år 44,1 millioner kroner i bibliotekvederlag.

Forutsigbarhet

NFFO har hatt en sentral rolle i forhandlingene som nå har resultert en ny avtale. NFFOs generalsekretær Arne Vestbø har vært forhandlingsleder for delegasjonen som har landet en avtale som altså strekker seg over ti år. Den forrige hadde en varighet på tre år, fra 2022 og ut 2024.
– I en tid med mange bransjemessige, økonomiske og teknologiske utfordringer, er det svært gledelig at vi har landet en avtale som gir NFFO og de andre 27 organisasjonene forutsigbare inntekter over lang tid, og som sørger for at vi kan tildele stipender for en periode som strekker seg over flere stortingsvalg framover, sier Vestbø.

– En gledens dag!

– Bibliotekvederlaget er ett av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene vi har i Norge, sier Vestbø og viser til at pengene i all hovedsak går til stipender for å skrive og oversette nye bøker.
– Dessuten er det bygget opp på en effektiv måte som krever lite administrasjon, noe som grunnes i en opparbeidet tillit gjennom mange år mellom staten på den ene siden og organisasjonene på den andre. Denne tilliten er også avgjørende for at begge parter var villige til å inngå en langvarig avtale denne gangen.
– Hvordan forløp forhandlingene med myndighetene?
– Vi opplevde at vi fikk forståelse for våre argumenter, selv om vi selvsagt skulle ønske oss flere friske midler.
– Men i avtalen ligger imidlertid også en forsikring om en årlig vekst, siden totalbeløpet regnes ut fra et verksregister som øker i antall etter hvert som flere utgivelser kommer til og en enhetspris som justeres årlig med KPI.
– Så dette er virkelig en gledens dag! Her blir det mye god sakprosa og faglitteratur for pengene i årene som kommer, sier Arne Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.