NFFO og Forleggerforeningen enige om ny normalavtale for sakprosa

Etter tolv måneders forhandlinger er NFFO og Forleggerforeningen enige om en ny normalavtale.

Img 6595 lite
Arne Vestbø fra NFFO og Heidi Austlid fra Forleggerforeningen er enige om en ny avtale for normalkontrakt for den allmenne sakprosaen.

– Vi har nå fått på plass et avtaleverk som legger godt til rette for utvikling av sakprosalitteraturen og størst mulig utbredelse av verkene til våre forfattere, uavhengig av format. Den sikrer det økonomiske fundamentet for forfatterne med en ny beregningsmodell for royalty, og sørger for bedre rammevilkår for den store bredden av våre medlemmer, uttaler Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Avtalen som nå inngås, gjelder for sakprosa skrevet for allmennmarkedet. Partene beskriver forhandlingene som krevende, men med konstruktive samtaler, basert på et grundig utredet faktagrunnlag og en gjensidig respekt for hverandres standpunkter.
– Avtalen mellom NFFO og DnF representerer en viktig modernisering og forenkling av avtalestandarden innenfor normalavtaleverket. Det har vært et mål å skape et balansert avtaleverk som er brukervennlig, transparent og skaper høy forutsigbarhet for alle parter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Les også: Slik slår den den nye normalkontrakten ut for deg

Hovedpunkter i den nye avtalen:

  • Avtaleverket er forenklet og mer brukerorientert. Det omfatter Normalkontrakt med definisjoner, en egen veileder til normalkontrakten, en avtale om Normalkontrakt og en protokoll.
  • Omlegging til en beregningsmodell der forlagets salgsinntekt er grunnlaget for forfatterens royalty, med egne sikringsbestemmelser for forfatteren i fastprisperioden. Denne sikringsbestemmelsen sørger for forfatterne vil få minst samme utbetaling per bok som i dagens system. Den nye beregningsmodellen sikrer også likebehandling av alle forfattere for salg av bøker i fripris.
  • Nye royaltysatser uten hefteavkorting, og nytt topptrinn på royaltystigen. Det nye topptrinnet slår inn ved salg på over 10 000 eksemplarer, og sørger for at bøkene som bidrar med høyest inntjening, gir forfatteren noe høyere inntekt enn i dag.
  • Avtalen er utvidet til å dekke alle utnyttelsesformer: Originalutgave, billigbok, e-bok og lydbok. Sakprosa har ikke tidligere hatt normalavtale for billigbok eller for lydbok.
  • Avtalen sikrer større åpenhet og transparens, med tydelige krav til rapportering i royaltyoppgaver og innsyn i grunnlag for royaltyberegning.
  • Partene skal møtes årlig. Dette sikrer videreutvikling av avtaleverket basert erfaringer som høstes underveis.

Den nye normalavtalen gjelder fra 1. januar 2023.
Foreningene publiserer avtalen i sin helhet ved årsskiftet, og vil innkalle til medlemsmøter for gjennomgang av det nye avtaleverket

For spørsmål og intervjuer, vennligst kontakt:
Heidi Austlid
heidi@forleggerforeningen.no / 907 45 210
Arne Vestbø
arne.vestbo@nffo.no / 915 44 707

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.