Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Rødt med store økninger til kunnskaps- og kultursektoren

Rødt la i dag fram sitt alternative statsbudsjett, som inneholder positive nyheter for kultursektoren, som igjen vil være gode nyheter for mange av NFFOs medlemmer.

Bjornar moxnes
Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram i oktober. Nå kommer de andre partienes på rekke og rad. SV foreslo blant annet 25 millioner kroner ekstra til innkjøpsordningen for sakprosa. Rødt sier ingenting om innkjøpsordningen, men har en rekke andre forslag for kultur- og kunnskapssektoren:

 • Styrking av Norsk kulturfond med 50 millioner kroner
 • 30 nye langvarige stipender for kunstnere samt økning i satsen på 15 000 kroner (18 millioner)
 • 80 nye arbeidsstipender for kunstnere samt økning i satsen på 15 000 kroner 29 millioner
 • Utviklingsmidler til bibliotek som fellesarena 30 mill
 • Økt bevilgning til Norsk Forfattersentrum 5 mill
 • Styrking av Den kulturelle skolesekken 30 mill
 • Forlenge stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere til 1.4.22 + 255 mill
 • Økt støtte til prosjekter som fremmer leseferdigheter, leseevne og leselyst hos barn og unge 5 millioner
 • Styrking av fellesskolen
 • Rødt tar mangelen på læremidler i kommunene på alvor, og foreslår å bevilge 40 millioner kroner til fornyelse av læremidler i kommunene, og at
 • Rødt ønsker å fremme lesing og leseglede, og foreslår å styrke skolebibliotekene med 7,5 millioner, og foreslår 17 millioner til årlig forsyning av ny barne- og ungdomslitteratur til 500 skolebibliotek.

– Rødt viser med dette budsjettforslaget at de tar kultur og litteratur på alvor, noe vi er veldig glade for., sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.
– Vi støtter også helhjertet at de vil ta et aktivt grep for å tilby nye læremidler til flere elever, ved å foreslå 40 millioner kroner til kommunene øremerket slikt innkjøp

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.