– Styrk innkjøpsordningene!

Innkjøpsordningen var viktigste tema for NFFOs Arne Vestbø i høringsrunden om statsbudsjettet.

20191014 nffo arne stortinget hr 007 lite

Et nytt statsbudsjett er lagt fram i offentligheten, og konstitusjonen tro har det nå vært gjennomført høringsrunder i de ulike Stortingskomiteene. Generalsekretær Arne Vestbø var NFFOs representant i Familie- og kulturkomiteen og i Utdannings- og forskningskomiteen.
– Jeg prioriterte det meste av min tilmålte tid til å snakke om innkjøpsordningene som omfatter sakprosa, og la særlig vekt på den sterkt underfinansierte voksenordningen. Jeg henviste til at samtlige partier i Stortinget har uttalt seg om hvor viktig gode sakprosabøker er for å legge til rette for dannelse og kritisk refleksjon, fremme demokratiet og styrke norsk språk, og ba dem om å sørge for at ord nå følges opp av penger, sier Arne Vestbø.

Les hele Vestbøs høringsinnspill i lenkene under.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.