NFFO mener

20211118 nffo arne vestbø 025

Gi elevene gode og oppdaterte læremidler!

Én sak må stå høyt oppe på agendaen når de nye kommunestyrene over det ganske land trer sammen etter valget: Å sikre at alle elever har tilgang på gode og oppdaterte læremidler.

Binære koder i grønt mot svart bakgrunn.

Forfattere i USA med åpent brev til lederne i KI-selskapene

Den amerikanske skribentorganisasjonen the Authors Guild advarer mot misbruk av kunstig intelligens. Store mengder opphavsrettslig beskyttet materiale har blitt tatt i bruk for å trene opp de ulike tekstgenereringsmodellene, der i blant ChatGPT.

Portrett av Arne Vesbø

Sats på lærebokordningen!

Her er fire konkrete forslag som vil sikre et av de viktigste virkemidlene vi har for å bevare norsk som fagspråk.

Gutt som sitter ved et rødt bord i et bibliotek og leser.

NFFOs innspill til en ny leselyststrategi

NFFO er glad for at Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap setter i gang arbeidet med en leselyststrategi, som skal skape en kultur for lesing hos alle deler av befolkningen.

Jente som sitter og leser med ryggen mot en bokhylle i et bibliotek.

Boklov for studenter og norsk fagspråk

Lærebøker er ikke en vare på linje med tannpirkere og brød.

Bildekollasj av Ina Maria Finnerud og Arne Vestbø

Studenter og forfattere sier ja til fastpris

I et svar til et innlegg fra Forleggerforeningen er NFFO og Norsk Studentorganisasjon samstemte: Forleggerforeningens argumentasjon svikter. Alle typer akademiske bøker må inkluderes i lovens virkeområde.

Img 7765

Ja til KI-pause

– Kunstig intelligens (KI) gjør opphavsrettigheter viktigere og mer verdifulle enn noen gang. Men nå må myndighetene komme på banen og regulere teknologien, skriver Eystein Hanssen og Arne Vestbø. De støtter derfor oppropet fra internasjonale forskere om at utviklingen må settes på pause.

Img 7107

Her er den nye normalkontrakten

Like før jul ble NFFO og Forleggerforeningen enige om ny normalkontrakt for allmenn sakprosa. Nå er kontrakten klar til bruk.

Skjermbilde 2022 11 04 160012

SV foreslår 25 millioner kroner til innkjøpsordningen

Sosialistisk Venstreparti har lagt fram sitt alternative statsbudsjett, der de blant annet ønsker en styrking av sakprosaordningen med 25 millioner kroner.

20191014 nffo arne stortinget hr 001

NFFOs kommentarer til statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2023 er ute på høring, og NFFO har spilt inn sine synspunkter.

20211118 nffo arne vestbø 017

Regjeringen satser på leselyst, men glemmer innkjøpsordningene og kunnskapslitteraturen

I et trangt statsbudsjett for 2023 er det bra at regjeringen satser på leselyst, og setter av til sammen 10,6 millioner til litteratur- og leselysttiltak over kulturbudsjettet.

Litteraturlunsj5

Litteraturmøte med SV og Venstre

– NFFOs viktigste innspill til å fremme leselyst sammenfaller med vårt viktigste innspill til statsbudsjettet for 2023: Styrk Kulturrådets innkjøpsordninger som omfatter sakprosa, sa NFFOs generalsekretær Arne Vestbø i innspillsmøte til SV og Venstre på Stortinget.

Skjermbilde 2022 06 24 144340

– Hvis universitetene skal legge til rette for formidling, kreves det at det stilles krav til og finnes insentiver for formidling av forskning i bokform på norsk

NFFO foreslår konkrete tiltak for å sikre akademisk ytringsfrihet. Les høringssvaret her:

20211102 kud anette trettebergstuen 012

Ikke glem sakprosaen, Anette!

Leserinnlegg publisert i Klassekampen 7. mai.

Katlie ekstrastort

Foreslår 25 millioner til innkjøpsordningen

SV la i dag fram sitt alternative statsbudsjett, hvor de foreslår å øke innkjøpsordningen for sakprosa med 25 millioner kroner.
– Det er helt klart et behov for å styrke faglitteraturen over hele landet, sier SVs kulturpolitiske talsperson, Kathy Lie.

20211104 nffo arne aage 001 lite

NFFO i stortingshøring om statsbudsjettet

Temaene var mange på kort tid da NFFOs generalsekretær Arne Vestbø og styreleder Aage Borchgrevink møtte familie- og kulturkomiteen på Stortinget i høring om årets statsbudsjett.

Arne storting 1

NFFOs innspill til ny regjeringsplattform

Regjeringsplattformen er ikke klar. Men det er NFFOs forslag til kultur- og kunnskapspolitikken i det nye, politiske styringsdokumentet.

Collkulpol

Mer sakprosa til folket!

– Innkjøpsordningen for sakprosa skal få en kraftig økning, lover Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i en felles erklæring

Arne sem

Politisk engasjement for innkjøpsordningen

Innkjøpsordningen og fastprissystemet var temaene da NFFOs Arne Vestbø møtte Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen tirsdag ettermiddag.

Fits verdenskongress ny

FITs verdenskongress utsatt til juni 2022

Den internasjonale oversetterføderasjonens verdenskongress skulle egentlig foregå desember 2021, etter en utsettelse fra året før.

Coll språk

Norsk språk er blitt ein truga art

9 av 10 vitskaplege artiklar frå norske universitet og høgskular er på engelsk. Det er den største trugselen for norsk som samfunnsberande språk i framtida.

Nffo arne vestbø 026 190529 lite

Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken

– For flere av våre medlemmer gir tilgangen på andre markeder enn det norske mulighet for at de faktisk kan satse på et virke som forfattere, skriver NFFOs generalsekretær Arne Vestbø i innspill til ny, internasjonal strategi for kulturpolitikken.

Webp.net resizeimage (26)

Ønsker flere statlige stipender

Tida er inne for en kraftig oppgradering av antall stipender til faglitterære forfatterstipender i Statens kunstnerstipend, mener NFFO.
– Vi er redde for at statens syn på hva en kunstner er, henger igjen fra gamle dager, sier seniorrådgiver Kristine Isaksen.

Svtrio

Støtte til ny, nasjonal lesestrategi

– Vi støtter forslaget til ny nasjonal lesestragi, skriver NFFOs Arne Vestbø om nytt stortingsforslag.

Nffo knut strand 001 190529

3,2 millioner kroner til forfattere og oversettere

Nå kan det være kompensasjonspenger å hente ut for deg som forfattet eller oversatte en sakprosabok i 2018 og 2019. Til sammen skal 3,2 millioner kroner nå deles ut.

Collagefrilansut

Sakprosaens urettferdige kår

Sakprosaforfattere blir systematisk dårligere behandlet enn sine skjønnlitterære kollegaer i det litterære systemet. Det er et demokratisk problem.

20191014 nffo arne stortinget hr 007 lite

– Styrk innkjøpsordningene!

Innkjøpsordningen var viktigste tema for NFFOs Arne Vestbø i høringsrunden om statsbudsjettet.

Nffo arne vestbø 009 190529

– Solberg-regjeringen tar bøkene for gitt

– Vi er skuffet over den manglende litteratursatsingen i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Opplæringslov

Foreslår endringer i ny opplæringslov

Språk og skolebibliotek bør ivaretas bedre i ny opplæringslov, mener NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

Nffo arne vestbø 018 190529 lite

– Ny boklov nå!

Generalsekretær Arne Vestbø mener at netthandelgiganten Amazons mulige inntog i det norske bokmarkedet gjør at Norge må få en boklov.

Collagestip

Ønsker kulturpenger til sakprosaen

Når ekstrapenger fra kulturminister Raja nå skal deles ut, håper generalsekretær Arne Vestbø at sakprosaen står langt fram i rekka av mottakere. Historiker og forfatter Mari Jonassen er en av mange som har fått avlyst viktige oppdrag i 2020.

Uio

Klare krav til ny UH-lov

Viktige poenger om formidling, språk og opphavsrett er underspilt, mener NFFOs Arne Vestbø om utredningen til nytt lovforslag for universiteter og høyskoler.

Abid

1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet bidrar til mer aktivitet

Kulturminister Abid Q. Raja lover nye millioner til norske forfattere.

Arneee

– DIKUs tilstandsrapport er språkblind

– Tilstandsrapporten for høyere utdanning gir en interessant oversikt over universitets- og høyskolesektoren, men mangler viktig statistikk om bruken av norsk språk i akademia, skriver Arne Vestbø i et innlegg på Khrono.no i dag.

Lære

Ni kontraktstips for lærebokforfattere

Etter dialog med lærebokforlagene har NFFO utarbeidet en oppdatert tipsliste for deg som skal inngå kontrakt om utgivelse av digitalt læremiddel.

Nffo arne vestbø 018 190529 lite

– En ny lesepolitikk

– Vi trenger en ny, nasjonal lesepolitikk, krever en samlet norsk bokbransje. Nå har oppfordringen gått ut til sentrale politikere.

Nffo arne vestbø 020 190529 lite

Politisk støtte til sakprosasatsing

“Gode sakprosabøker er viktige for å oppnå målene om at kulturpolitikken skal legge til rette for dannelse og kritisk refleksjon og styrke norsk språk og demokrati”, mener flertallet i kulturkomiteen på Stortinget.
– At regjeringspartiene på Stortinget trekker fram innkjøpsordningen for sakprosa helt spesifikt, gjør at det er lov å håpe på en styrking allerede neste år, sier NFFOs Arne Vestbø.

Språk

NFFOs høringssvar om språklov

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020. Les NFFOs innspill her.

Arne stortinget lite

NFFO i stortingshøring om statsbudsjettet

Kulturfond, privatkopiering, innkjøpsordning og tidsskriftsordningen. Temaene var mange på kort tid da NFFOs Arne Vestbø og Kristine Isaksen møtte kultur- og familiekomiteen på Stortinget i høring om årets statsbudsjett.

20191014 nffo arne stortinget hr 006 lite

– Regjeringen er for forsiktige

– Det behøves økte ressurser til læremidler i fagfornyelsen, sa NFFOs generalsekretær Arne Vestbø i høring i Stortinget mandag 14. oktober.

Arne lite

– En motvekt til falske nyheter

NFFO ser med bekymring på at antallet norskproduserte sakprosabøker på allmennbokmarkedet er for lavt, skriver NFFOs generalsekretær Arne Vestbø i høringssvaret til ny barne- og ungdomskulturmelding.

Nffo arne vestbø 014 190529

- Viser liten forståelse for norsk språk og litteratur

– Fritak for moms på bøker er avgjørende for norsk bokbransjes fremtid, mener Arne Vestbø.

Trine skei grande 5 foto mona lindseth

– Ny ordning for bibliotekvederlaget styrker kunstnerøkonomien

I den nye ordningen får 28 vederlagsberettigede organisasjoner til sammen 126 millioner kroner i bibliotekvederlag i 2019, noe som er en økning på 8 millioner fra året før.

Lindell

– Vi heier på normalkontrakten og Unni Lindell!

– Flere oppslag i Klassekampen etterlater et inntrykk av at Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) ikke står bak den kollektive avtalen – normalkontrakten – som gjelder for faglitterære utgivelser. Dette er en misforståelse, skriver Arne Vestbø i et leserinnlegg i Klassekampen 27. juni.

Uni

Innspill til regelverket for universiteter og høgskoler

Universitets- og høgskoleloven må tydeliggjøre viktigheten av at norsk språk brukes i UH-sektoren, og at publiseringsindikatoren inkluderer skriving av lærebøker og belønner forskningsformidling, skriver Arne Vestbø.

Nffo arne vestbø lite

– NFFO står fast ved normalkontrakten!

– De kollektive avtalene er noe av det viktigste vi har. Og de kan brukes som et fundament til noe enda bedre, skriver Arne Vestbø.

Sanner

NFFOs innspill til nye læreplaner i norsk og samfunnsfag

I høst 2019 skal Kunnskapsdepartementet fastsette alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring, i forbindelse med dette har departementet invitert til innspill til de nye læreplanene. Les NFFOs innspill her.

Årsmøte

NFFOs handlingsprogram for 2019

Her kan du lese handlingsprogrammet for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, vedtatt av årsmøtet 7. april.

Arne lite

Innspill til Språkmeldingen

– Språkmeldingen bør ikke bare være for kultursektoren. Kunnskapssektoren må også utfordres, skriver NFFOs Arne Vestbø i innspill til Språkmeldingen.

Arne vindu

– Kulturministeren sitter på løsningen på sakprosaproblemet

– Løsningen på uforutsigbarheten i hvilke sakprosautgivelser som får offentlig støtte finnes hverken i Kulturrådet eller hos Brageprisjuryen, men hos kulturminister Trine Skei Grande og politikerne på Stortinget, skriver Arne Vestbø i Aftenposten i dag.

Euro1

Nye internettregler godkjent i EU-parlamentet

Gode nyheter fra Brüssel: EU-parlamentet trosset motstanden og sa ja til EUs nye direktiv om opphavsrett på nettet.

Johan tønnesson

Rapport om god skikk i sakprosa

I januar 2005 oppnevnte Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en gruppe som skulle utrede «kildebruk i allmenne historiske fremstillinger».
Som et oppspill til debatten om etikk i sakprosaen, publiserer vi rapporten på nytt.

Soria   dagny holm

Roper varsko for lærebokforfattere

Mange lærebokforfattere sliter med vanskelige vilkår hos norske forlag. Nå vil NFFO kartlegge situasjonen for yrkesgruppen i en ny undersøkelse.

Nffo i stortinget

– Det haster med å få avtalene på plass

– Det finnes en digital optimisme i Kulturmeldingen, men det kreves en betydelig innsats for å få på plass lisenser og avtaler for digitale produkter, sa Geir Hønneland i stortingshøringen om Kulturmeldingen.

Marit knutsdatter strand

NFFO-sak opp i Stortinget

–Tellekantsystemet kan på sikt kan svekke utdanningsinstitusjonene og utdanningstilbudet vi har, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp).
Hun leste utspillet fra professorene Astrid Sinnes og Håkon Larsen i NFFOs medlemsblad om tellekantsystemet, og tok det til Stortingets spørretime.

Astrid og håkon

– Tellekantsystemet må oppdateres

Tellekantsystemet i akademia er utdatert. Og en oppdatering må inneholde uttelling for forskningsformidling, sier Astrid Sinnes og Håkon Larsen.

Abh lite

Til kamp for skolebibliotekene

– Dessverre står det ikke bra til med norske skolebibliotek, sier Ann Berit Hulthin i Norsk Bibliotekforening. Nå går en aksjonsgruppe til kamp for en bedre framtid.

Stort

Her er kulturmeldingen!

Fredag 23. november ble ny kulturmelding lagt fram. Den inneholder lite konkret nytt om litteraturbransjen.

Mueller reidar lite

– Mer fakta til folket!

– Det trengs et løft for sakprosaen i innkjøpsordningen i en tid der behovet for kunnskap er viktigere enn noen sinne, sier Reidar Müller, leder NFFOs frilansutvalg.

Jant og geir

NFFO om statsbudsjettet 2019

Mandag 22. oktober fikk NFFO fem tilmålte minutter hos familie- og kulturkomiteen på Stortinget for å gi innspill til statsbudsjettet 2019.

Trine skei grande 2 foto mona lindseth

Millionøkning til litteraturen

Språk og litteratur blir en av hovedprioriteringene i årets statsbudsjett. – Meget positivt, sier NFFOs styreleder Geir Hønneland.

Åpen access

Om Open access-utgivelser

Er du berørt av Open Access-problematikk? Her er noe av det du bør vite om denne publiseringsløsningen.

Nffo mette newth 016 20180216 lite

Kampen om innkjøpsordninga

Heile 40 år tok det før sakprosaen fekk bli med på innkjøpsordninga. Men straks «Aksjon utvid innkjøpsordninga» blei etablert i 2002, var det «plain sailing».

Collagegeirogheidi

Bøker blir ikke billigere i friprisland enn i fastprisland

Hvordan sørge for at en stor litterær bredde når ut til en så stor del av den norske befolkningen som mulig? Galt svar: Gå over til fripris, skriver NFFOs Geir Hønneland og Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforening.

Tore   nybø lite

NFFO hos Iselin Nybø

Mandag 9. april møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø en delegasjon fra NFFO.

Prosa 1.

En ny vår for litteraturpolitikken?

– Hvis Trine Skei Grande ved hjelp av politiske og økonomiske virkemidler nå klarer å legge til rette for en litteraturpolitikk som i større grad sikrer mangfold og flerstemmighet, og dermed en mer utfordrende norsk sakprosa, så har hun gjort en jobb som vil bli stående etter henne, skriver Sindre Hovednakk, redaktør i Prosa. Nytt nummer ute nå, les hans leder her.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.