Forfattere

NFFO og Forleggerforeningen har forhandlet frem normalkontrakter for utgivelse av faglitterære verk. Normalkontrakt skal benyttes når forlaget er medlem i Forleggerforeningen og forfatteren er medlem i NFFO.
Forfatter og forlag kan dermed effektivt inngå forlagsavtaler som inneholder balanserte og trygge vilkår. Normalkontraktene inneholder bransjens standardvilkår og anbefales benyttet også når forfatter og/eller forlag ikke er medlem av de respektive foreningene.

I tillegg har NFFO utarbeidet anbefalinger og tips på områder der det foreløpig ikke finnes normalkontrakt.

Ønsker forlaget å gi ut verket ditt for billigbok? Les vår anbefalte forlagsavtale for dette

Er du lærebokforfatter? Les vår sjekkliste for digitale læremidler!

Normalkontrakt norsk sakprosa for allmennmarkedet

Normalkontrakten skal benyttes ved utgivelse av sakprosa for allmennmarkedet (bokgruppe 3) og trådte i kraft 1. januar 2023. Avtalen regulerer både papirutgivelse, e-bok og lydbok. Avtalen avløser Normalkontrakt for papirutgivelser av 2011. Avtaler med normalkontraktsformularet fra 2011 som er inngått før 1. januar 2023 gjelder fortsatt uendret.

Les mer om avtale

Normalkontrakt for skolebøker og fagbøker/lærebøker (papirutgivelser)

Fra og med 1. januar 2023 inngås denne avtalen “Forlagsavtale for utgivelse på papir” kun for bokgruppe 1 (skolebøker) og 2 (fagbøker og lærebøker). Avtaler inngått før denne datoen for bokgruppe 3 (sakprosa) fortsetter å gjelde uendret.

Normalkontrakt for papirutgivelser av 2011 består av tre dokumenter:
1. Forlagsavtale for utgivelse på papir, som skal fylles ut og underskrives av både forfatter og forlag.
2. Generelle kontraktsvilkår for publisering av faglitterære verk, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.
3. Spesielle kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk på papir, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.

Les mer om avtale

Forhåndsavtale (Intensjonsavtale)

Sakprosaverk kan ha lang utviklingstid, og forfatter og forlag vil kunne ha behov for å skriftliggjøre at partene har til intensjon å utgi ett verk. Ved behov kan man derfor inngå en forhåndsavtale, som er ment å regulere forholdet mellom forfatter og forlag frem til eventuell inngåelse av normalkontrakt.

NFFO og Forleggerforeningen har derfor satt opp en forhåndsavtale/intensjonsavtale for forfattere av allmenn sakprosa. Vi anbefaler likevel at man er varsom med å inngå denne avtalen, ettersom den ensidig binder forfatteren til å levere manuskript til forlaget, samtidig som forlaget står fritt til å velge å anta dette for utgivelse.

Ved inngåelse av slik forhåndsavtale anbefaler vi at man alltid sikrer seg et økonomisk vederlag (punkt f i kontrakten). Dette vederlaget beholdes av forfatteren selv om forlaget velger å ikke anta verket (kontraktens punkt III). Merk at forlaget ikke har en plikt til å utgi verket før avtale om utgivelse (forlagsavtale) er signert.

Les mer om avtale

Forlagsavtale om samleverk

NFFO og Forleggerforeningen inngikk 30. september 1985 avtale om utgivelse av samleverk med enkeltbidrag fra NFFO-medlemmer. Foreningene ble samtidig enige om en standard forlagsavtale for samleverk og en avtale om hvordan honorar skulle fastsettes, enten ved en forholdsmessig deling av royalty eller ved en engangsbetaling per side.

Honoraret indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Engangshonorar: kr 1167,04 per side à 2000 tegn (inkl. mellomrom), per 1. januar 2024.

Les mer om avtale

Forlagsavtale for utgivelse av leksikalske verk

NFFO og Forleggerforeningen inngikk 28. oktober 1985 avtale om utgivelse av leksikalske verk med enkeltbidrag fra NFFO-medlemmer. Foreningene ble samtidig enige om en standard forlagsavtale for leksikalske verk. Forfattere honoreres enten med en royaltysats eller et engangshonorar per linje à 46 anslag, tegn og mellomrom medregnet.

Engangshonoraret indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Engangshonorar: kr 27,56 per linje à 46 anslag ( inkl. tegn og mellomrom), per januar 2024.

Les mer om avtale

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.