Forhåndsavtale (Intensjonsavtale)

Sakprosaverk kan ha lang utviklingstid, og forfatter og forlag vil kunne ha behov for å skriftliggjøre at partene har til intensjon å utgi ett verk. Ved behov kan man derfor inngå en forhåndsavtale, som er ment å regulere forholdet mellom forfatter og forlag frem til eventuell inngåelse av normalkontrakt.

NFFO og Forleggerforeningen har derfor satt opp en forhåndsavtale/intensjonsavtale for forfattere av allmenn sakprosa. Vi anbefaler likevel at man er varsom med å inngå denne avtalen, ettersom den ensidig binder forfatteren til å levere manuskript til forlaget, samtidig som forlaget står fritt til å velge å anta dette for utgivelse.

Ved inngåelse av slik forhåndsavtale anbefaler vi at man alltid sikrer seg et økonomisk vederlag (punkt f i kontrakten). Dette vederlaget beholdes av forfatteren selv om forlaget velger å ikke anta verket (kontraktens punkt III). Merk at forlaget ikke har en plikt til å utgi verket før avtale om utgivelse (forlagsavtale) er signert.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.