Forlagsavtale for utgivelse av leksikalske verk

NFFO og Forleggerforeningen inngikk 28. oktober 1985 avtale om utgivelse av leksikalske verk med enkeltbidrag fra NFFO-medlemmer. Foreningene ble samtidig enige om en standard forlagsavtale for leksikalske verk. Forfattere honoreres enten med en royaltysats eller et engangshonorar per linje à 46 anslag, tegn og mellomrom medregnet.

Engangshonoraret indeksreguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Engangshonorar: kr 27,56 per linje à 46 anslag ( inkl. tegn og mellomrom), per januar 2024.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.