Normalkontrakt for skolebøker og fagbøker/lærebøker (papirutgivelser)

Fra og med 1. januar 2023 inngås denne avtalen “Forlagsavtale for utgivelse på papir” kun for bokgruppe 1 (skolebøker) og 2 (fagbøker og lærebøker). Avtaler inngått før denne datoen for bokgruppe 3 (sakprosa) fortsetter å gjelde uendret.

Normalkontrakt for papirutgivelser av 2011 består av tre dokumenter:
1. Forlagsavtale for utgivelse på papir, som skal fylles ut og underskrives av både forfatter og forlag.
2. Generelle kontraktsvilkår for publisering av faglitterære verk, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.
3. Spesielle kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk på papir, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.