Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Honorarsatser

Fra 1. juli 2022 er normalhonorarsatsen kr 233 per 1000 tegn, medregnet mellomrom. Satsen reguleres i samsvar med lønnsutviklingen for et utvalg av ansatte i noen av Forleggerforeningens medlemsforlag.

NFFO anbefaler at honoraret for oversettelse mellom bokmål og nynorsk skal være kr 174,75 per 1000 tegn medregnet mellomrom (75% av normalhonoraret).

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.