1 Utgangspunktet for utgivelsen

Boken styrkes av at forfatteren og forlaget har en god begrunnelse for hvorfor den skal utgis. Motivet for en bokutgivelse kan bli kritisert og mistenkeliggjort.

  • Hva er begrunnelsen for å utgi boken?
  • Hvordan vil forfatteren og forlaget svare på eventuell kritikk av begrunnelsen for utgivelsen?
  • Hvordan påvirkes bokens troverdighet av forfatterens motiv for å skrive den?
  • Hvordan forsvares påstander om at boken formidler forfatterens «subjektive sannhet»?

Omstridte utgivelser kan begrunnes i litteraturens samfunnsoppdrag og offentlighetens behov for å vite.

  • På hvilken måte har bokens innhold offentlig interesse?
  • Hvilke argumenter kan reises mot at det har offentlig interesse?
  • Hva taler for offentliggjøring av sensitive eller taushetsbelagte opplysninger?

Last ned hele sjekklista her: Etisk sjekkliste for sakprosa (25.02.2020)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.