2 Forholdet til omtalte personer og andre som berøres av utgivelsen

Reaksjonene til omtalte personer, deres pårørende og etterlatte avhenger blant annet av sosial status og maktposisjon, og hvordan personene fremstilles i boken. Hvor langt borte og hvor langt tilbake i tid de omtalte hendelsene fant sted, spiller også inn.

  • Hvem rammes av boken, direkte eller indirekte, og hvordan kan de tenkes å reagere?
  • Hvordan begrunner forfatter og forlag at personer «må tåle» negativ omtale?
  • Hvordan er interessene og synspunktene til omtalte personer ivaretatt?

Noen personer og grupper har behov for større beskyttelse og omtanke enn andre. Det gjelder barn, men kan også omfatte for eksempel minoriteter.

  • Kan teksten oppfattes som belastende for utsatte og sårbare personer eller grupper?
  • Hvordan vurderer forfatteren og forlaget omtale av barn og unge?

Selv tilsynelatende ubetydelige detaljer kan oppleves som belastende av de omtalte.

  • Hvilket inntrykk sitter leseren igjen med når detaljer om omtalte personer legges sammen?
  • Hvordan vil omtalte personer kunne oppleve detaljopplysninger om seg selv?

Last ned hele sjekklista her: Etisk sjekkliste for sakprosa (25.02.2020)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.