4 Form, språk og virkemidler

Etikk og estetikk henger nøye sammen. Bokens språklige uttrykk, oppbygning og fortelletekniske virkemidler kan bidra til å styrke dens troverdighet og etterrettelighet – eller motsatt: underminere kontrakten med leserne.

  • Hvilket inntrykk skaper form, ordvalg og innhold til sammen?
  • Hvordan beskrives personene som omtales – nøytralt, positivt, negativt?
  • Hvis det brukes skjønnlitterære virkemidler, hvordan fremgår det hva som er fiksjon, og hva som er fakta?
  • Hvordan belegges – og forklares – eventuell gjengivelse av tanker, følelser og indre monologer?
  • Hvordan påvirker dramatiserte scener, et allvitende fortellerperspektiv eller bruk av andre virkemidler fremstillingens etterprøvbarhet?

Last ned hele sjekklista her: Etisk sjekkliste for sakprosa (25.02.2020)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.