5 Sitater og kildehenvisninger

Mange sakprosabøker bygger helt eller delvis på andres arbeider. Forfattere av populære fremstillinger er like forpliktet til å respektere opphavsretten som forfattere av vitenskapelige utgivelser.

  • Hvordan er det redegjort for hva som er sitater og omskrevne sitater hentet fra andre?
  • Er mengden sitater av rimelig omfang, slik at boken fremstår som et selvstendig verk?
  • Hvordan har forfatter og forlag ivaretatt rettighetene til andres stoff som boken bygger på?

Leseren må ha tillit til at andres verk er brukt på en redelig og etterrettelig måte. Mistanker eller beskyldninger om plagiat kan ødelegge et helt forfatterskap.

  • Finnes det formuleringer uten anførselstegn i teksten som også finnes i andre verk?
  • Er organiseringen av stoffet originalt for fremstillingen, eller finnes den også i andres verk?
  • Er andres verk kreditert i henhold til «god skikk»?
  • Fremgår det klart hva som er forfatterens egne funn, og hva som er andres oppdagelser?

Last ned hele sjekklista her: Etisk sjekkliste for sakprosa (25.02.2020)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.