Innledning

Sakprosaforfattere skriver om virkeligheten, om hendelser som har funnet sted, og om mennesker som lever eller har levd. Forfatterne gir implisitt et løfte om at teksten handler om noe som faktisk har skjedd, og inngår på den måten en kontrakt med leserne.

I fortellinger om virkelige mennesker og hendelser står mer på spill enn i oppdiktede historier. Hva som kan og ikke kan publiseres, reguleres av norske lover, blant annet bestemmelsene om ytringsfrihet, diskriminerende og hatefulle ytringer, ærekrenkelser, privatlivets fred og opphavsrett. Forfattere og forlag kan imidlertid opptre uetisk og påføre andre unødig skade uten å bryte loven.

Denne sjekklisten er ment som et grunnlag for etisk refleksjon underveis i arbeidet, fra idé til lansering av ferdig bok. En utvidet bevissthet om etiske dilemmaer og fallgruver står ikke i veien for at forfattere kan – og skal – være dristige og utfordre gamle forestillinger.

Etiske dilemmaer som forfattere og forlag står overfor, kan knyttes til to overordnede og overlappende spørsmål:

  1. Hvem berøres av utgivelsen? Det kan dreie seg om personer og grupper som omtales, deres pårørende og etterlatte, og rettighetshavere til materiale som utgivelsen bygger på.
  2. I hvilken grad kan vi stole på teksten, dens etterrettelighet og etterprøvbarhet, både med hensyn til bruk av kilder og i fremstillingen av personer og hendelser?

I etiske avveininger må forskjellige hensyn veies opp mot hverandre. Her finnes få endelige svar. Hvem som er den svake part og trenger beskyttelse, og hva som er å forstå som maktkritikk, kan ofte diskuteres. Forfattere har selv makt i kraft av sin språkførhet og tilgang til offentligheten. Definisjonsmakt kan brukes til å belyse overgrep og løfte frem glemte historier. Men den kan også brukes til å påføre skade. Ytringsfrihet medfører derfor ytringsansvar.

Sjekklisten må ikke forveksles med et regelverk eller en vær-varsom-plakat som skal etterleves. De spørsmålene den består av, kan oppleves som mer eller mindre relevante, alt avhengig av hva slags bok forfatteren arbeider med. Men den etiske refleksjonen spørsmålene stimulerer til, vil uansett kunne bidra til at både forfattere og forlag treffer gode beslutninger og kan begrunne kontroversielle prioriteringer.

Last ned hele sjekklista her: Etisk sjekkliste for sakprosa (25.02.2020)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.