Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Sosiale rettigheter

Hvilke sosiale rettigheter/velferdsordninger du har krav på beror på om du er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

Siden er oppdatert 7. november 2022.

Blandingsøkonomi

Velferdsordningene for frilansere og selvstendig næringsdrivende skiller seg på enkelte måter fra de som arbeidstakerne har. Dette innebærer at selvstendige næringsdrivende og frilansere gjerne er dårligere dekket enn arbeidstakere i perioder hvor de ikke har inntekt, enten dette skyldes sykdom, arbeidsledighet eller pensjonering.

Kunstnere er en gruppe som i særlig stor grad omfattes av utfordringer knyttet til en såkalt «blandingsøkonomi», gjerne omtalt som en «kunstnerøkonomi». Dette fordi de gjerne kombinerer oppdrag som selvstendig, frilansvirksomhet og kortere ansettelsesforhold. Det fremgår av NAVs nettsider at dersom du har flere typer inntekter samtidig, vil NAVs beregninger variere for de ulike delene av inntekten din, og at det kan bli et komplisert puslespill. I forbindelse med sykepenger, har vi regler for de med kombinerte inntekter i folketrygdloven kapittel V. Folketrygdloven finner du i sin helhet her. For mer detaljert informasjon se NAVs nettsider eller Fafos rapport «Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende, utfordringer og tilpasninger» fra 2022.

Nedenfor gis det en overordnet oversikt over hvilke sosiale rettigheter en har krav på som henholdsvis arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.