Veiledende satser for tekstoppdrag

Har du fått i oppdrag å skrive en enkeltstående tekst? NFFO har ikke en egen sats for slike tekster, men satsene på andre områder kan brukes som veiledning.

Publisert 20. oktober 2023. Oppdatert 13. februar 2024.

Som forfatter står du fritt til å forhandle, og du har krav på rimelig vederlag for arbeidet ditt. Vi anbefaler også at man i avtale tydelig definerer bruken av teksten og avgrenser mot gjenbruk.

Honorar for tekst i samleverk

Forlagsavtale om samleverk gir forfatter rett på en engangsbetaling på kr 1167,04,- per side (à 2000 tegn).

En artikkel på 12 000 tegn tilsvarer ca. kr 7000,-

Satser fra Norsk journalistlag

Veiledende satser basert på gjennomsnittlig årsinntekt for en frilansjournalist

  • Enklere nyhets/kultursak, anslått arbeidstid 1 dag: kr 6 960,-
  • Reportasje, 4 dager: kr 22 240,-                      
  • Portrettintervju, 4,5 dager:  kr 25 010
  • Anmeldelse, 1 dag: kr 6 960,-
  • Dagshonorar, 7.5 timer:  kr 6 960,-
  • Lengre oppdrag, pris per dag: kr 5 550,-

Kritikerlaget

Veiledende sats basert på Norsk journalistlag sine satser

  • Standard kritikk og kommentartekst: kr 6960,-
  • Mer arbeidskrevende kritikk og kommentartekster: kr 11 100,-
  • Essay: kr 13 875,- 

Gjenbruk av tekst

Merk at honorarene over gjelder nyskrevet tekst, og gir kun en engangslisens for bruk av teksten. Dersom oppdragstaker ønsker å gjenbruke teksten i andre formater eller sammenhenger, bør det betales nytt vederlag på minimum 60 % av grunnhonoraret.

Forlagene tilbyr ofte honorar etter antologiavtalen (gjerne omtalt som “antologisatsen”), som er vesentlig lavere enn 60 % av grunnhonoraret. Denne avtalen er ikke lenger gyldig. Du står fritt til forhandle om honorar for bruk av tidligere skrevet tekst. Du har rett på rimelig vederlag.

Skal teksten brukes i digitale læremidler, se vår sjekkliste for digitale læremidler.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.