Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forfattere

NFFO og Forleggerforeningen har forhandlet frem normalkontrakter for utgivelse av faglitterære verk. Normalkontrakt skal benyttes når forlaget er medlem i Forleggerforeningen og forfatteren er medlem i NFFO.
Forfatter og forlag kan dermed effektivt inngå forlagsavtaler som inneholder balanserte og trygge vilkår. Normalkontraktene inneholder bransjens standardvilkår og anbefales benyttet også når forfatter og/eller forlag ikke er medlem av de respektive foreningene.

I tillegg har NFFO utarbeidet anbefalinger og tips på områder der det foreløpig ikke finnes normalkontrakt.

Ønsker forlaget å gi ut verket ditt for billigbok? Les vår anbefalte forlagsavtale for dette

Er du lærebokforfatter? Les vår sjekkliste for digitale læremidler!

Normalkontrakt for papirutgivelser

Gjeldende normalkontrakt for papirutgivelser ble tatt i bruk 1. november 2011 og består av tre dokumenter:
1. Forlagsavtale for utgivelse på papir, som skal fylles ut og underskrives av både forfatter og forlag.
2. Generelle kontraktsvilkår for publisering av faglitterære verk, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.
3. Spesielle kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk på papir, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.

Les mer

NFFOs anbefalte billigbokavtale for faglitteratur

Her finner du NFFOs anbefalte kontrakt for billigbøker.
I henhold til den gjeldende normalkontraktens generelle bestemmelser, heter det i punkt 1.3 at «dersom DnF og NFF ikke har fremforhandlet spesielle normalkontraktsvilkår for en aktuell publiseringsform, påligger det forlaget å utforme et forslag til kontrakt, inneholdende nødvendige vilkår». Dette betyr ikke at ikke forfatteren selv kan komme med et anbefalt kontraktsforslag til forlaget.

Vi presiserer at dette ikke er en formalisert avtale med Den norske Forleggerforening (DnF). Men vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke denne anbefalte avtalen når de skal utgi billigbok på et forlag.

Les mer

Normalkontrakt for e-bokutgivelser

Forleggerforeningen og NFFO er blitt enige om å forlenge prøveperioden for utgivelse av faglitterære e-bøker t.o.m. 30. juni 2021, og partene har nå som uttrykt felles mål å forhandle frem en varig løsning innen nevnte dato. Det gamle kontraktsformularet av 7. juni 2017 skal fortsatt benyttes, men vi viser til at det er inntatt en presisering av honorarvilkårene for utlån i offentlig bibliotek i prolongasjonsprotokollens pkt. 4. Med unntak av antallsgrensen på 1000 e-bøker/utlånslisenser, er vilkårene de samme som for skjønnlitterære utgivelser.

Les mer

Faglitterære lydbøker

Forleggerforeningen og NFFO har ennå ikke lykkes med å fremforhandle en særskilt normalkontrakt for utgivelse av faglitterære lydbøker. Det påligger derfor forlaget å utarbeide et forslag til lydbokkontrakt, som utgangspunkt for forhandling med forfatteren.
Vår erfaring er at faglitterære forfattere i overveiende grad tilbys de samme betingelsene som skjønnlitterære forfattere. Dette samsvarer med NFFOs anbefalinger. For å forsikre deg om at du ikke aksepterer dårligere vilkår, bør du sammenligne det tilbudet du har fått mot den skjønnlitterære lydbokkontrakten, som du finner til høyre.

Les mer her.

Les mer

Forhåndsavtale (Intensjonsavtale)

Vær obs på forhåndsavtaler!
Vedlagte forhåndsavtale, ble i sin tid laget av NFFO og Forleggerforeningen, men vi mener likevel at du bør du tenke deg godt om før du inngår en slik avtale. Etter avtalen binder du deg nemlig til å levere manuskriptet ditt til forlaget, mens forlaget står fritt med hensyn til å anta manuskriptet for utgivelse eller ei.

Ved inngåelse av en slik forhåndsavtale bør du sikre deg et økonomisk vederlag, noe du kan kreve at tas inn i avtalen.

Les mer

Dokumenter

Forlagsavtale om samleverk

NFFO og Forleggerforeningen inngikk 30. september 1985 avtale om utgivelse av samleverk med enkeltbidrag fra NFFO-medlemmer. Foreningene ble samtidig enige om en standard forlagsavtale for samleverk og en avtale om hvordan honorar skulle fastsettes, enten ved en forholdsmessig deling av royalty eller ved en engangsbetaling per side. Fra forlagshold er det fremholdt at avtalen ikke har tålt tidens løp og derfor sjelden benyttes.

Les mer

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.