Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forfattere

NFFO og Forleggerforeningen har forhandlet frem normalkontrakter for utgivelse av faglitterære verk. Normalkontrakt skal benyttes når forlaget er medlem i Forleggerforeningen og forfatteren er medlem i NFFO. Forfatter og forlag kan dermed effektivt inngå forlagsavtaler som inneholder balanserte og trygge vilkår. Normalkontraktene inneholder bransjens standardvilkår og anbefales benyttet også når forfatter og/eller forlag ikke er medlem av de respektive foreningene.

Er du lærebokforfatter? Les våre fem tips om kontraktsinngåelse for digitale læremidler.

Er du fagbokforfatter? Les våre fire tips om kontraktsinngåelse for digitalisering av fagbøker.

Normalkontrakt for papirutgivelser

Gjeldende normalkontrakt for papirutgivelser ble tatt i bruk 1. november 2011 og består av tre dokumenter:
1. Forlagsavtale for utgivelse på papir, som skal fylles ut og underskrives av både forfatter og forlag.
2. Generelle kontraktsvilkår for publisering av faglitterære verk, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.
3. Spesielle kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk på papir, som gjelder i sin helhet med mindre annet er særskilt avtalt i forlagsavtalens pkt. IX.

Les mer

Normalkontrakt for e-bokutgivelser

NFFO og Forleggerforeningen har avtalt normalvilkår for utgivelse av e-bøker av faglitteratur. Foreningene har hittil ansett utgivelse av e-bøker for å være en prøveordning. Prøveperioden utløp ved årsskiftet 2017/2018 og er hittil ikke formelt forlenget. Inntil videre skal Forlagsavtale for utgivelse av e-bok (formular av 7. juni 2017) fortsatt benyttes av forfatter og forlag.

Les mer

Forhåndsavtale

NFFO og Forleggerforeningen har laget et forhåndsavtaleformular som inneholder det en slik avtale skal inneholde. Med mindre forhåndsavtalen vil gi deg et økonomisk vederlag, bør du tenke deg godt om før du eventuelt inngår den. Du binder deg da til å levere manuskriptet ditt til forlaget, men dette står fritt med hensyn til å anta manuskriptet for utgivelse eller ei.

Les mer

Dokumenter

Forlagsavtale om samleverk

NFFO og Forleggerforeningen inngikk 30. september 1985 avtale om utgivelse av samleverk med enkeltbidrag fra NFFO-medlemmer. Foreningene ble samtidig enige om en standard forlagsavtale for samleverk og en avtale om hvordan honorar skulle fastsettes, enten ved en forholdsmessig deling av royalty eller ved en engangsbetaling per side. Fra forlagshold er det fremholdt at avtalen ikke har tålt tidens løp og derfor sjelden benyttes.

Les mer

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.