Artica Svalbard - Artist Residency

Har du et prosjekt knyttet til Arktis eller nordområdene? Ønsker du å få inspirasjon til nye prosjekter? Oversetter du islandsk, grønlandsk, dansk, samisk, svensk eller gælisk faglitteratur? Og – ønsker du et skriveopphold i helt nye omgivelser?

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) inviterer, som partner i Artica Svalbard, våre medlemmer til å søke om et skriveopphold i Longyearbyen.

Artica Svalbard er et «Artist Residency-program» som gir ulike typer kunstnere og skribenter mulighet til å bo og jobbe på Svalbard i en periode fra fire uker til tre måneder. Oppholdet på Svalbard skal inspirere, men Svalbard kan også oppleves som en krevende plass å bo og jobbe på. De tre deltakerne fra NFFO som får opphold, må derfor ville Svalbard, både faglig og av personlige grunner.

Artica Svalbard stiller med:

  • Kontor-/arbeidsplass i kunstnerfelleskapet Artic House
  • Gratis hybel til deltakerne
  • Gratis reise og opphold (per diem)
  • Tilgang til biblioteket og andre lokale kilder
  • Tilrettelegging for turer ut fra Longyearbyen i løpet av oppholdet.

Deltakeren må stille seg bak formålet med prosjektet og oppfordres til å bidra med et innlegg eller i en samtale på biblioteket i Longyearbyen i løpet av oppholdet.

Formål: Gjennom samtaler, seminar og muligheten til kunstner- eller skriveopphold skal Artica Svalbard fremme diskusjoner og kollektiv tenking i og omkring nordområdene og hva Arktis har å bety. Både naturen og ressursene som finnes her, og den unike sosiale, kulturelle og politiske komposisjonen står i fokus. Sentralt er også hvordan dette henger sammen med den globaliserte verden vi lever i i dag, med de miljømessige og politiske endringene vi sammen står overfor – både internasjonalt og i det sirkumpolare området. Artica Svalbard skal også være med å styrke kunst og kultur på Svalbard ved å legge til rette for at internasjonale kunstnere og skribenter innen alle sjangere og retninger kan drive forskning og kritisk tenkning gjennom den kunstneriske praksisen sin i dialog med lokalsamfunnet, forskere og fagfolk fra ulike felt på Svalbard.

Du kan lese mer på Artica Svalbards nettsider

Dersom du er interessert i å delta, send en søknad med informasjon om:

  • Prosjekt du ønsker å jobbe med på Svalbard. Prosjektet bør enten ha en tilknytning til nordområdene, eller vise at det av andre grunner er spesielt gunstig å jobbe med prosjektet på nettopp Svalbard.
  • Motivasjonen din for et opphold på Svalbard.
  • Ønsket tidsperiode for opphold (oppholdet bør være minimum fire uker sammenhengende)

Søknadsfrist er 15. oktober 2023.

Send søknaden i e-post til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings kontaktperson for Artica Svalbard, Anne Kristine Soltvedt: anne.soltvedt@nffo.no. Spørsmål om utlysningen kan også sendes hit.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.