Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Artica Svalbard - Artist Residency

Har du et prosjekt knyttet til Arktis eller nordområdene? Ønsker du å få inspirasjon til nye prosjekter? Oversetter du islandsk, grønlandsk, dansk, samisk, svensk eller gælisk faglitteratur? Og – ønsker du et skriveopphold i helt nye omgivelser?

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) inviterer, som partner i Artica Svalbard, våre medlemmer til å søke om et skriveopphold i Longyearbyen i løpet av 2023.

Artica Svalbard er et «Artist Residency-program» som gir ulike typer kunstnere og skribenter mulighet til å bo og jobbe på Svalbard i en periode fra fire uker til tre måneder. Oppholdet på Svalbard skal inspirere, men Svalbard kan også oppleves som en krevende plass å bo og jobbe på. De tre deltakerne fra NFFO som får opphold i 2023, må derfor ville Svalbard, både faglig og av personlige grunner.

Artica Svalbard stiller med:

  • Kontor-/arbeidsplass i kunstnerfelleskapet Artic House
  • Gratis hybel til deltakerne
  • Gratis reise og opphold (per diem)
  • Tilgang til biblioteket og andre lokale kilder
  • Tilrettelegging for turer ut fra Longyearbyen i løpet av oppholdet.

Deltakeren må stille seg bak formålet med prosjektet og oppfordres til å bidra med et innlegg eller i en samtale på biblioteket i Longyearbyen i løpet av oppholdet.

Formål: Gjennom samtaler, seminar og muligheten til kunstner- eller skriveopphold skal Artica Svalbard fremme diskusjoner og kollektiv tenking i og omkring nordområdene og hva Arktis har å bety. Både naturen og ressursene som finnes her, og den unike sosiale, kulturelle og politiske komposisjonen står i fokus. Sentralt er også hvordan dette henger sammen med den globaliserte verden vi lever i i dag, med de miljømessige og politiske endringene vi sammen står overfor – både internasjonalt og i det sirkumpolare området. Artica Svalbard skal også være med å styrke kunst og kultur på Svalbard ved å legge til rette for at internasjonale kunstnere og skribenter innen alle sjangere og retninger kan drive forskning og kritisk tenkning gjennom den kunstneriske praksisen sin i dialog med lokalsamfunnet, forskere og fagfolk fra ulike felt på Svalbard.

For mer informasjon se https://www.articasvalbard.no/

Dersom du er interessert i å delta, send en søknad med informasjon om:

  • Prosjekt du ønsker å jobbe med på Svalbard. Prosjektet bør enten ha en tilknytning til nordområdene, eller vise at det av andre grunner er spesielt gunstig å jobbe med prosjektet på nettopp Svalbard.
  • Motivasjonen din for et opphold på Svalbard.
  • Ønsket tidsperiode for opphold (oppholdet bør være minimum fire uker sammenhengende) i løpet av 2023

Send søknaden i e-post til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings kontaktperson for Artica Svalbard, Anne Kristine Soltvedt: anne.soltvedt@nffo.no, innen 27. januar 2023. Spørsmål om utlysningen kan også sendes hit.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.