Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Om NFFO

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa.

Per 2022 har NFFO 5.000 medlemmer fordelt på alle landets fylker, og som arbeider med alle felt innen sakprosa: fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk – og også oversettere av sakprosa. Medlemskap i NFFO blir tildelt forfattere og oversettere som har publisert minst ett sakprosaverk på 200.000 tegn (med mellomrom), eller 100 trykte sider eget bidrag i et annet verk. Les mer om hvordan du søker medlemskap her

Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger av avtaler og kontrakter med forlag og andre offentlige og private institusjoner. Blant de viktigste avtalene er normalavtalene for forfattere og oversettere om utgivelse og bruk av faglitteratur, samt avtalene om kopi- og bibliotekvederlag, som er grunnlaget for foreningens stipender.

Foreningen yter også veiledning og rådgivning til medlemmene når det gjelder juridiske og avtalemessige spørsmål.

NFFO arbeider for å fremme god faglitteratur og å styrke norsk skriftspråk, noe som blir stadig viktigere i et samfunn bygd på høye krav til kunnskap. Foreningen deltar i det offentlige ordskiftet om sakprosa og arrangerer kurs og seminarer for både medlemmer og andre. NFFO gir ut medlemsbladet NFFO-Bulletin og Norges største litterære tidsskrift, Prosa.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.