Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forfattere

Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend fra Det faglitterære fond. På denne finner du oversikt over våre stipendordninger for forfattere.

Prosjektstipend

Hensikten med stipendet er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 34 000 kroner (2022). Stipendet utlyses i to ganger i året, med stipendperiodene september–oktober og mars–april.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning primo september og frist 7. oktober klokken 15.00

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det deles ut fem stipender i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Hvert arbeidsstipend er på 286 500 kroner i året (2022), noe som tilsvarer 859 500 korner til sammen i løpet av en treårsperiode.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning primo mars 2023 og frist 14. april 2023 klokken 15.00

Aktualitets- og debattstipend

Hensikten med stipendet er å støtte forfattere for at de skal kunne realisere prosjekter som på grunn av sin aktualitet har sin hensikt å inngå i eller skape samfunnsdebatt. Du kan søke om 1–3 månedsverk, hvert månedsverk er på 34 000 kroner (2022).

Les mer

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Reise- og diversestipend

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte forfatterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reise- og diversestipend er på kr 25 000. Øvrige reise- og diversestipend er på kr 30 000.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning primo september og frist 7. oktober klokken 15.00

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Honnørstipend tildeles forfattere som er fylt 67 år senest i søknadsåret, og som har skrevet og utgitt minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning primo september og frist 7. oktober klokken 15.00

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.