Forfatterstipender

Du kan søke stipend til alle sjangre innen faglitteraturen: forskningsformidling, sakprosa for barn og unge, biografier, debattbøker, reiseskildringer, grafisk sakprosa, lærebøker og mer til. Debutanter kan også søke!

Du søker stipend i vår Stipend- og vederlagsportal

Årsmøtet 2024 vedtok å samle retningslinjene for alle stipendordningene i et felles dokument “Retningslinjer for NFFOs stipender”. Ettersom prosjektstipend for forfattere og treårig arbeidsstipend til frilansforfattere var utlyst før årsmøtet vil Retningslinjer for stipend først tre i kraft for neste utlysning.

Prosjektstipend

Hensikten med stipendet er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 36 000 kroner (2023). Stipendet utlyses vår og høst.

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Utlyses 19. august. Søknadsfrist 27. september klokken 15:00.

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det deles ut fem stipender i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Hvert arbeidsstipend er på 318 352 kroner i året (2024), noe som tilsvarer 955 056 kroner til sammen i løpet av en treårsperiode.

Årsmøtet 2024 vedtok å samle retningslinjene for alle stipendordninger i Retningslinjer for NFFOs stipender. Disse vil ikke tre i kraft før i 2025 for treårig arbeidsstipend til frilansforfattere ettersom ordningen var utlyst før årsmøtet.

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Utlyses 8. mai 2025. Søknadsfrist 1. juli 2025 klokken 15:00.

Aktualitets- og debattstipend

Hensikten med stipendet er å støtte forfattere for at de skal kunne realisere prosjekter som på grunn av sin aktualitet har sin hensikt å inngå i eller skape samfunnsdebatt. Du kan søke om 1–3 månedsverk, hvert månedsverk er på 36 000 kroner (2024). Søknadene sendes til stipendkomiteen fire ganger i året.

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist. Søknader sendes til komiteen for behandling 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.