Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forfattere

Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend fra Det faglitterære fond. På denne finner du oversikt over våre stipendordninger for forfattere.

Prosjektstipend

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 27.000 kroner. Stipendet utlyses primo september 2018.

Les mer

Søknadsfrist

15. oktober 2018, kl. 15:00

Reisestipend

Hensikten med reisestipend er å støtte reiser som er relevante for forfatterens faglitterære virksomhet. For å kvalifisere til førstegangs reisestipend, må du som forfatter ha utgitt og fått godkjent faglitteratur på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom. Dersom du har fått reisestipend tidligere, må du ha utgitt og fått godkjent faglitteratur på minst 100 trykte sider siden sist du mottok stipendet. Stipendet utlyses primo september 2018.

Les mer

Søknadsfrist

15. oktober 2018, kl. 15:00

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Hvis du er 67 år eller eldre i søknadsåret, og har utgitt godkjent faglitteratur på til sammen minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom, kan du søke honnørstipend. Det finnes også et utvidet honnørstipend på 27.000 kroner. Dette stipendet er behovsprøvd og tar utgangspunkt i inntekten din. Stipendet utlyses primo september 2018.

Les mer

Søknadsfrist

15. oktober 2018, kl. 15:00

Aktualitets- og debattstipend

Stipendet skal tildeles prosjekter som på grunn av sin aktualitet har til hensikt å inngå i eller skape samfunnsdebatt. For 2018 er det satt av én millioner kroner til dette stipendet. Du kan søke om tre månedsverk, hvert månedsverk er på 27.000 kroner.

Les mer

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det avsettes årlig fem arbeidsstipend á kr 600.000 (kr 200.000 per år i tre år) til dette.

Les mer

Søknadsfrist

April 2019

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.