Forfatterstipender

Du kan søke stipend til alle sjangre innen faglitteraturen: forskningsformidling, sakprosa for barn og unge, biografier, debattbøker, reiseskildringer, grafisk sakprosa, lærebøker og mer til. Debutanter kan også søke!

Du søker stipend i vår stipend- og vederlagsportal

Se våre ti gode tips for en god søknad!

NFFO administrerer Det faglitterære fond, som forvaltes av et eget styre. Fondet ønsker å fremme norsk sakprosa ved å tildele stipend til forfattere og oversettere. Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend.

Prosjektstipend

Hensikten med stipendet er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 36 000 kroner (2023). Stipendet utlyses vår og høst.

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Utlyses 15. februar. Søknadsfrist 5. april klokken 15:00.

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det deles ut fem stipender i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Hvert arbeidsstipend er på 301 000 kroner i året (2023), noe som tilsvarer 903 000 kroner til sammen i løpet av en treårsperiode.

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Utlyses 15. februar. Søknadsfrist 5. april klokken 15:00.

Aktualitets- og debattstipend

Hensikten med stipendet er å støtte forfattere for at de skal kunne realisere prosjekter som på grunn av sin aktualitet har sin hensikt å inngå i eller skape samfunnsdebatt. Du kan søke om 1–3 månedsverk, hvert månedsverk er på 36 000 kroner (2024). Søknadene sendes til stipendkomiteen fire ganger i året.

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist. Søknader sendes til komiteen for behandling 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.