Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forfattere

Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend fra Det faglitterære fond. På denne finner du oversikt over våre stipendordninger for forfattere.

Prosjektstipend

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 30.000 kroner.

Les ti tips for en god søknad her

Se film med ti tips for en god søknad her

Det er to søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten. De som søker prosjektstipend om våren, vil få endelig svar på søknaden i andre halvdel av juni, og de som søker om høsten, vil få endelig svar i andre halvdel av desember.

Les mer

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist blir medio april 2021

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det avsettes årlig fem arbeidsstipend á kr 836 622 (kr 278 874 per år i tre år) til dette.

Les mer

Søknadsfrist

Medio april 2021

Aktualitets- og debattstipend

Stipendet skal tildeles prosjekter som på grunn av sin aktualitet har til hensikt å inngå i eller skape samfunnsdebatt. For 2020 er det satt av én millioner kroner til dette stipendet. Du kan søke om tre månedsverk, hvert månedsverk er på 30 000 kroner.

Les mer

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Reise- og diversestipend

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte forfatterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reise- og diversestipend er på kr 22 000. Øvrige reise- og diversestipend er på kr 27 000. Søknadsfrist er medio oktober 2020. Stipendet utlyses og søknadsportalen åpnes i begynnelsen av september.

Les mer

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist blir medio oktober 2021

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Honnørstipend tildeles forfattere som er fylt 67 år senest i søknadsåret, og som har skrevet og utgitt minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.
Stipendet utlyses og søknadsportalen åpnes i begynnelsen av september.

Les mer

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist blir medio oktober 2021

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.