Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forfattere

Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend fra Det faglitterære fond. På denne finner du oversikt over våre stipendordninger for forfattere.

Prosjektstipend

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 27.000 kroner.
Stipendet utlyses i mars 2019.

Les mer

Søknadsfrist

Medio april 2019

Reisestipend

Hensikten med reisestipend er å støtte reiser som er relevante for forfatterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reisestipend er på kr 22 000. Øvrige reisestipend er på kr 27 000.
Stipendet utlyses primo september 2019.

Les mer

Søknadsfrist

Medio oktober 2019

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Honnørstipend tildeles forfattere som er fylt 67 år senest i søknadsåret, og som har skrevet og utgitt minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.
Stipendet utlyses primo september 2019.

Les mer

Søknadsfrist

Medio oktober 2019

Aktualitets- og debattstipend

Stipendet skal tildeles prosjekter som på grunn av sin aktualitet har til hensikt å inngå i eller skape samfunnsdebatt. For 2018 er det satt av én millioner kroner til dette stipendet. Du kan søke om tre månedsverk, hvert månedsverk er på 27.000 kroner.

Les mer

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det avsettes årlig fem arbeidsstipend á kr 600.000 (kr 200.000 per år i tre år) til dette.

Les mer

Søknadsfrist

April 2019

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.