Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Prosjektstipend til forfattere

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 33 000 kroner.

Les ti tips for en god søknad her
Se film med ti tips for en god søknad her

Det er to søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten. De som søker prosjektstipend om våren, vil få endelig svar på søknaden i andre halvdel av juni, og de som søker om høsten, vil få endelig svar i andre halvdel av desember.

Hvem kan søke prosjektstipend?
Alle som har et prosjekt av faglitterær karakter kan søke prosjektstipend. Debutanter kan også søke.

Les retningslinjene for stipendet og veiledningene til søknadsskjemaet nøye før du sender inn søknaden. Se også Ofte stilte spørsmål.

Se også vår video med ti gode tips

Hvor kan jeg søke?
Stipendet utlyses i stipendperiodene september – oktober og mars – april. Du finner søknadsskjema på Min side i denne perioden.

Du må være innlogget på Min side for å fylle ut søknadsskjemaet og sende inn søknaden. Det er mulig å lagre utkast av søknaden underveis før du sender den inn.

Hvis du tidligere har søkt om medlemskap eller stipend har du en bruker fra før. Har du glemt brukernavn eller passord, kan du få tilsendt dette på e-postadressen du har registrert hos NFFO. Hvis e-postadressen ikke er gyldig, kan du kontakte oss for å få oppdatert denne. Send en e-post til knut@nffo.no fra din nåværende adresse.

Medsøkere
Søker flere forfattere sammen, skal det leveres en felles søknad for alle søkerne. Alle medsøkerne må også registrere en bruker på Min side før søknaden sendes inn.

Stipendet tildeles kun forfattere. Illustratører, fotografer, redaktører eller andre involverte i prosjektet kan derfor ikke stå som medsøkere.

Prosjektbeskrivelse
Sammen med søknaden må du legge ved en prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelsen skal du:

  • Gjøre rede for prosjektets allmenne og faglige interesse, form og innhold, og om det endelige resultatet bringer noe nytt eller er viktig av andre grunner.
  • Fortelle kort om det er aktuelt å reise for å drive research, kildegransking o.l., og forklare hvorfor dette er av betydning for gjennomføringen av prosjektet.
  • Beskrive hvorfor det er sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet og hvordan et stipend kan gjøre prosjektet ditt bedre.
  • Beskrive dine (og medsøkernes) kvalifikasjoner: utdannelse og yrkeserfaring, samt utgitte bøker/artikler som er relevante for denne søknaden.

Vi vurderer ikke CVer, publikasjonslister, utkast og halvferdige manus.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum fire sider. Stipendkomiteen ønsker ikke å lese lengre beskrivelser enn dette. Imidlertid kan du legge ved en tentativ innholdsfortegnelse i tillegg til beskrivelsen.

Tekstprøve
Hvis du eller noen av dine medsøkere er debutanter, må du legge ved en tekstprøve (fra hver debutant).

Tekstprøven skal fortrinnsvis være fra det manuset du søker støtte til, og den må utgjøre minimum én side og maksimum tre sider.

Og når får du svar på søknaden?
De som søker prosjektstipend om våren, vil få endelig svar på søknaden i andre halvdel av juni, og de som søker om høsten, vil få endelig svar i andre halvdel av desember.

Tips til søknaden
Lurer du på hvordan man skriver en god søknad? Her og nå kan du få ti smarte råd for hvordan skrive en god søknad. Vår seniorrådgiver Marit Ausland og Erik Holien, forfatter og medlem i en av våre stipendkomiteer, har utformet listen.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.