Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det avsettes årlig fem arbeidsstipend á kr 836 622 (kr 278 874 per år i tre år) til dette.

Kan jeg søke arbeidsstipendet?
Stipendet gis til arbeid med manus til en eller flere sakprosautgivelser i en periode på tre år, fra tildelingen og fremover. Du må arbeide minst 50 prosent som frilansforfatter i perioden.

Søkerne til NFFOs frilansstipend må kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til åndsverk av faglitterær karakter på minst 100 sider eget bidrag eller 200.000 tegn med mellomrom. Hvis du ikke har skrevet en bok, godkjenner vi også artikler eller mindre verk hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10.000 tegn med mellomrom). Forfatterbidragene må kunne godkjennes i henhold til Retningslinjer for vurdering av utgivelser.

Les retningslinjene for stipendet og veiledningene til søknadsskjemaet nøye før du sender inn søknaden. Se også Ofte stilte spørsmål.

Hvor kan jeg søke?
Utlysningen av stipendet finner du på Min side primo mars.

Du må være innlogget på Min side for å fylle ut søknadsskjemaet og sende inn søknaden. Det er mulig å lagre utkast av søknaden før du sender den inn.

Hvis du tidligere har søkt om stipend fra Det faglitterære fond, eller du er medlem i NFFO, har du allerede en brukerkonto hos oss. Ta kontakt med oss hvis du ikke får tilgang til denne kontoen. Har du ikke søkt tidligere, kan du enkelt opprette en brukerkonto den første gangen du logger på.

Hva skal legges ved søknaden?
Sammen med søknaden må du legge ved en prosjektbeskrivelse på cirka fire sider. I søknadsskjemaet står det hva prosjektbeskrivelsen skal inneholde.

Søker du støtte til din første sakprosabok, regner vi deg som debutant. Har du tidligere bidratt i for eksempel antologier, er du fortsatt å anse som debutant. Debutanter må legge ved en tekstprøve på maks tre sider av manuset du søker støtte til. Du må også levere en tekstprøve hvis du ikke har avtale med et forlag eller du skal utgi på eget forlag eller egenbokforlag.

Tips til søknaden
Lurer du på hvordan man skriver en god søknad? Her og nå kan du få ti smarte råd for hvordan skrive en god søknad. Vår seniorrådgiver Marit Ausland og Erik Holien, forfatter og medlem i en av våre stipendkomiteer, har utformet lista.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.