Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det deles ut fem stipender i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Hvert arbeidsstipend er på 286 500 kroner i året (2022), noe som tilsvarer 859 500 korner til sammen i løpet av en treårsperiode.

Hvem kan søke?

  • Arbeidsstipendet gis til deg som er frilandsforfatter og arbeider med manus til en eller flere sakprosautgivelser. Stipendperioden regnes fra det tidspunktet du får tildelt stipend og tre år frem i tid.
  • Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO. Hvis du blir tildelt stipend kreves det at du er frilans minst 50 % av arbeidstiden i perioden du jobber med prosjektet.
  • For å komme i betraktning til stipendet bør du være en merittert sakprosaforfatter. Du må derfor ha skrevet minst 100 sider (eller 200 000 tegn med mellomrom) utgitt sakprosa for å kvalifisere som søker.

Hvis du ikke har skrevet en bok, godkjenner vi også artikler eller mindre verk hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10 000 tegn med mellomrom). Utgivelsene må kunne godkjennes i henhold til Retningslinjer for vurdering av utgivelser.

Til høyre på siden finner du stipendets grunnlagsdokumenter. Les disse nøye før du søker. Her står det blant annet at du kun kan motta arbeidsstipend én gang til samme prosjekt og at det bare er norsk- og samiskspråklige prosjekter som støttes. Se også Ofte stilte spørsmål.

Tips til søknaden
Lurer du på hvordan man skriver en god søknad?
Her kan du lese våre råd for hvordan skrive en god søknad.
Se også filmversjonen av våre stipendtips. Vår seniorrådgiver Marit Ausland og Erik Holien, forfatter og medlem i en av våre stipendkomiteer, har utformet lista.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.