Utbetaling av rettighetsvederlag

Har du fått utgitt et faglitterært verk som du har skrevet eller oversatt de siste tre årene? Da kan du ha penger til gode.

Individuell vederlagsordning skal sikre at faglitterære forfattere og oversettere mottar kompensasjon basert på faktisk bruk av deres åndsverk.

Formålet med ordningen er å utbetale rettighetsvederlag fra Kopinor og Norwaco til faglitterære opphavere på bakgrunn av kopiering og annen sekundærbruk av faglitterære verk. Ordningen omfatter også statens individuelle kompensasjon for kopiering av åndsverk til privat bruk.

Ordningen vil åpnes i midten av april 2025 med søknadsfrist fredag 30. mai kl. 15.00. Informasjon om ordningen vil oppdateres innen ordningen åpnes og vil gjelde for verk utgitt i 2022, 2023 og 2024.

Hvordan får jeg utbetalt rettighetsvederlag?

Du sender krav på rettighetsvederlag i vår Stipend- og vederlagsportal under tilskuddsordningen individuell vederlagsordning. Du oppretter et skjema for kravet ditt der du registrerer opplysninger om utgivelsene dine og kan laste opp ytterligere dokumentasjon.

Før du sender inn krav om kompensasjon, les nøye gjennom:

Se også Ofte stilte spørsmål

Hva skjer etter at jeg har sendt inn kravene mine?

Vi går gjennom de innsendte kravene etter søknadsfristen og tar kontakt hvis vi trenger flere opplysninger fra deg. Du må huske å svare oss innen fristen vi oppgir når vi tar kontakt for å innhente flere opplysninger.

Hvis alt er i orden med kravene vil du få tilsendt et vedtaksbrev når vi er ferdig med saksbehandlingen med oversikt over hvor mye du kan motta i rettighetsvederlag og hvilke utgivelser vi har godkjent.

Vederlaget blir utbetalt innen én måned etter at vedtaksbrevet er sendt.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.