Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Oversettere

Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend fra Det faglitterære fond. På denne finner du oversikt over våre stipendordninger for oversettere.

Prosjektstipend

Hensikten med stipendet er å støtte oversetterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 34 000 kroner (2022).

Les mer

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansoversettere for at de skal kunne arbeide med tidkrevende sakprosaprosjekter. Det deles ut ett stipend i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Arbeidsstipendet er på 286 500 kroner i året (2022).

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning primo mars 2023 og frist 14. april 2023 klokken 15.00

Reise- og diversestipend

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte reiser som er relevante for oversetterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reise- og diversestipend er på kr 25 000. Øvrige reise- og diversestipend er på kr 30 000.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning primo september 2023 og frist 6. oktober 2023 klokken 15.00

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Hvis du er 67 år eller eldre i søknadsåret, og har oversatt og utgitt godkjent faglitteratur på til sammen minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang, kan du søke honnørstipend.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning primo september 2023 og frist 6. oktober 2023 klokken 15.00

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.