Oversetterstipender

Du kan søke stipend til alle sjangre innen sakprosaen: forskningsformidling, sakprosa for barn og unge, biografier, debattbøker, reiseskildringer, grafisk sakprosa, lærebøker og mer til. Debutanter kan også søke!

Du søker stipend i vår Stipend- og vederlagsportal

NFFO administrerer Det faglitterære fond, som forvaltes av et eget styre. Fondet ønsker å fremme norsk sakprosa ved å tildele stipend til forfattere og oversettere. Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend.

Årsmøtet 2024 vedtok å samle retningslinjene for alle stipendordningene i et felles dokument “Retningslinjer for NFFOs stipender”. Ettersom ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere var utlyst før årsmøtet vil Retningslinjer for stipend først tre i kraft for neste utlysning.

Prosjektstipend

Hensikten med stipendet er å støtte oversetterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 36 000 kroner (2024). Stipendkomiteen behandler søknader seks ganger i året.

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist. Søknader sendes til komiteen for behandling 20. februar, 16. april, 4. juni, 13. august, 8. oktober og 26. november.

Ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansoversettere for at de skal kunne arbeide med tidkrevende sakprosaprosjekter. Det deles ut ett stipend i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Arbeidsstipendet er på 318 352 kroner (2024).

Les mer om stipendet

Søknadsfrist

Utlyses 8. mai 2025. Søknadsfrist 1. juli 2025 klokken 15:00.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.