Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Oversettere

Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend fra Det faglitterære fond. På denne finner du oversikt over våre stipendordninger for oversettere.

Prosjektstipend

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte oversetterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvor hvert månedsverk er på 33 000 kroner.

Les mer

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansoversetteres langsiktige arbeid med tidkrevende sakprosaprosjekter. Stipendsummen utbetales i én omgang, og er på 278 874 kroner.

Oversetteren må utgi minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse som et resultat av stipendet. Kun samisk- og norskspråklige prosjekter støttes.

Les mer

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist blir medio april 2022

Reise- og diversestipend

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte reiser som er relevante for oversetterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reise- og diversestipend er på kr 25 000. Øvrige reise- og diversestipend er på kr 30 000.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning 1. september og frist 15. oktober klokken 15.00

Honnørstipend og utvidet honnørstipend

Hvis du er 67 år eller eldre i søknadsåret, og har oversatt og utgitt godkjent faglitteratur på til sammen minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang, kan du søke honnørstipend.

Les mer

Søknadsfrist

Utlysning 1. september og frist 15. oktober klokken 15.00

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.