Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansoversetteres langsiktige arbeid med tidkrevende sakprosaprosjekter. Stipendsummen utbetales i én omgang, og er på 278 874 kroner.

Oversetteren må utgi minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse som et resultat av stipendet. Kun samisk- og norskspråklige prosjekter støttes.

Kan jeg søke arbeidsstipendet?
Oversetteren må arbeide minst 50 % som frilansoversetter i perioden.

For å komme i betraktning til stipendet bør man være en merittert sakprosaoversetter. Du må derfor ha oversatt minst 100 sider (eller 200.000 tegn med mellomrom) utgitt sakprosaoversettelse for å kvalifisere som søker av stipendet. Hvis du ikke har oversatt en bok, godkjenner vi også oversettelse av artikler eller mindre verk hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10.000 tegn med mellomrom). Utgivelsene må kunne godkjennes i henhold til Retningslinjer for vurdering av utgivelser.

Les retningslinjene for stipendet og veiledningene til søknadsskjemaet nøye før du sender inn søknaden. Se også Ofte stilte spørsmål.

Hvor kan jeg søke?
Stipendet utlyses mars – april. Du finner søknadsskjema på Min side i denne perioden.

Du må være innlogget på Min side for å fylle ut søknadsskjemaet og sende inn søknaden. Det er mulig å lagre utkast av søknaden underveis før du sender den inn.

Hvis du tidligere har søkt om medlemskap eller stipend har du en bruker fra før. Har du glemt brukernavn eller passord, kan du få tilsendt dette på e-postadressen du har registrert hos NFFO. Hvis e-postadressen ikke er gyldig, kan du kontakte oss for å få oppdatert denne. Send en e-post til knut@nffo.no fra din nåværende adresse.

Prosjektbeskrivelse
Sammen med søknaden må du legge ved en prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelsen skal du:

  • Gjøre rede for prosjektets allmenne og faglige interesse, form og innhold, og om det endelige resultatet bringer noe nytt eller er viktig av andre grunner.
  • Fortelle kort om det er aktuelt å reise for å drive research, kildegransking o.l., og forklare hvorfor dette er av betydning for gjennomføringen av prosjektet.
  • Beskrive hvorfor det er sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet og hvordan et stipend kan gjøre prosjektet ditt bedre.
  • Beskrive dine (og medsøkernes) kvalifikasjoner: utdannelse og yrkeserfaring, samt utgitte bøker/artikler som er relevante for denne søknaden.

Vi vurderer ikke CVer, publikasjonslister, utkast og halvferdige manus.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum fire sider. Stipendkomiteen ønsker ikke å lese lengre beskrivelser enn dette. Imidlertid kan du legge ved en tentativ innholdsfortegnelse i tillegg til beskrivelsen.

Tekstprøve
Søker du støtte til oversettelse av din første sakprosabok, må du legge ved en tekstprøve på maks tre sider av manuset du søker støtte til. Du må også levere en tekstprøve hvis du ikke har avtale med et forlag eller du skal utgi på eget forlag eller egenbokforlag.

Tips til søknaden
Lurer du på hvordan man skriver en god søknad? Her og nå kan du få ti smarte råd for hvordan skrive en god søknad. Vår seniorrådgiver Marit Ausland og Erik Holien, forfatter og medlem i en av våre stipendkomiteer, har utformet lista.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.