Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansoversettere for at de skal kunne arbeide med tidkrevende sakprosaprosjekter. Det deles ut ett stipend i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Arbeidsstipendet er på 286 500 kroner i året (2022).

Hvem kan søke?

  • Arbeidsstipendet gis til deg som er frilandsoversetter og arbeider med oversettelser til en eller flere sakprosautgivelser. Stipendperioden regnes fra det tidspunktet du får tildelt stipend.
  • Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO. Hvis du blir tildelt stipend kreves det at du er frilans minst 50 % av arbeidstiden i perioden du jobber med prosjektet.
  • For å komme i betraktning til stipendet bør du være en merittert sakprosaoversetter. Du må derfor ha oversatt minst 100 sider (eller 200 000 tegn med mellomrom) utgitt sakprosa for å kvalifisere som søker.

Hvis du ikke har oversatt en bok, godkjenner vi også oversettelse av artikler eller mindre verk hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10 000 tegn med mellomrom). Utgivelsene må kunne godkjennes i henhold til Retningslinjer for vurdering av utgivelser.

Til høyre på siden finner du stipendets grunnlagsdokumenter. Les disse nøye før du søker. Her står det blant annet at du kun kan motta arbeidsstipend én gang til samme prosjekt og at det bare er norsk- og samiskspråklige prosjekter som støttes. Se også Ofte stilte spørsmål.

Tips til søknaden
Lurer du på hvordan man skriver en god søknad?
Her kan du lese våre råd for hvordan skrive en god søknad.
Se også filmversjonen av våre stipendtips. Vår seniorrådgiver Marit Ausland og Erik Holien, forfatter og medlem i en av våre stipendkomiteer, har utformet lista.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.