Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Prosjektstipend til oversettere

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte oversetterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvor hvert månedsverk er på 33 000 kroner.

Hvem kan søke prosjektstipend?
Alle som har et prosjekt av faglitterær karakter kan søke prosjektstipend. Debutanter kan også søke stipendet.

Les retningslinjene for stipendet og veiledningene til søknadsskjemaet nøye før du sender inn søknaden. Se også Ofte stilte spørsmål.

Søknadsskjema
Utlysningen av stipendet finner du på Min side. Her søker du stipend.

Du må være innlogget på Min side for å fylle ut søknadsskjemaet og sende inn søknaden. Det er mulig å lagre utkast av søknaden underveis før du sender den inn.

Hvis du tidligere har søkt om medlemskap eller stipend har du en bruker fra før. Har du glemt brukernavn og/eller passord, kan du få tilsendt dette på epost-adressen du har registrert hos NFFO. Hvis epost-adressen ikke er gyldig, kan du kontakte oss for å få oppdatert denne. Send en epost til knut@nffo.no fra din nåværende adresse.

Medsøkere
Søker flere oversettere sammen, skal det leveres en felles søknad for alle søkerne. Alle medsøkere må også registrere en bruker på Min side før søknaden sendes inn.

Stipendet tildeles kun oversettere. Illustratører, fotografer, redaktører eller andre involverte i prosjektet kan derfor ikke stå som medsøkere.

Prosjektbeskrivelse
Sammen med søknaden må du legge ved en prosjektbeskrivelse. I prosjektbeskrivelsen skal du:

  • Gjør rede for prosjektets allmenne og faglige interesse, form og innhold, og om det endelige resultatet bringer noe nytt eller er viktig av andre grunner.
  • Er det aktuelt å reise for å drive research, kildegransking o.l., bør du kort fortelle hvorfor dette er av betydning for gjennomføring av prosjektet.
  • Beskriv hvorfor det er sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet og hvordan et stipend kan gjøre prosjektet ditt bedre.
  • Søkeren(e)s kvalifikasjoner: utdannelse og yrkeserfaring, samt oversatte bøker/artikler som er sentrale for denne søknaden.

CVer, publikasjonslister, utkast og halvferdige manus vil ikke bli vurdert.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum fire sider, stipendkomiteen ønsker ikke å lese lengre beskrivelser enn dette. Imidlertid kan du legge ved en tentativ innholdsfortegnelse i tillegg til beskrivelsen.

Tekstprøve
Hvis du eller noen av dine medsøkere er debutanter, må du legge ved en tekstprøve (fra hver debutant).

Har du/dere ennå ikke en forlagsavtale eller skal gi ut oversettelsen på eget forlag / egenbokforlag, må det også legges ved tekstprøve (fra hver av søkerne).

Tekstprøven skal fortrinnsvis være fra det manuset det søkes støtte til, og den må utgjøre minimum én side og maksimum tre sider.

Tips til søknaden
Lurer du på hvordan man skriver en god søknad? Her og nå kan du få ti smarte råd for hvordan skrive en god søknad. Vår seniorrådgiver Marit Ausland og Erik Holien, forfatter og medlem i en av våre stipendkomiteer, har utformet lista.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.