Slik behandler vi søknaden

Her finner du en oversikt over søknadsbehandlingen av søknader til Det faglitterære fond.

Prosjektstipend og arbeidsstipend

 1. Søknaden sendes inn til Det faglitterære fond, og søkeren mottar en automatisk kvitteringsepost.
 2. Administrasjonen går gjennom søknaden, og ser om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene til stipendet.
 3. Habiliteten til stipendkomiteene blir vurdert.
 4. Dersom søkeren oppfyller kriteriene for å søke stipendet, blir søknaden formelt godkjent og sendt til en stipendkomité for videre behandling. Søkeren mottar en epost med beskjed om dette. Dersom søknaden avslås formelt, eller vi trenger tilleggsopplysninger for å kunne behandle den, sender vi også epost til søkeren. Formelle avslag kan ankes inn for NFFOs anke- og vurderingsnemnd. Les mer om nemdas arbeid her: Ankenemnd
 5. Søknaden fordeles og behandles individuelt av to medlemmer av stipendkomiteen, i tråd med retningslinjene for stipendet. Les mer om saksbehandlingen i stipendkomiteen i deres interne retningslinjer: Retningslinjer for stipendkomiteene
 6. Det faglitterære fond sender ut beskjed til alle søkerne om de er innvilget stipend eller ikke. De som er innvilget stipend, mottar en avtale om stipendtildelingen til signering.
 7. Søkere som har fått innvilget stipend sender inn avtale og personopplysninger som er nødvendig for at administrasjonen skal kunne utbetale stipendet.
 8. Innvilgede stipender utbetales.
 9. Stipendmottakeren rapporterer årlig om prosjektet til Det faglitterære fond. Skjer det endringer i prosjektet, må søker melde inn fortløpende om å få endringene godkjent.
 10. Når prosjektet avsluttes, må stipendmottakeren
  a) registrere utgivelsen på Min Side.
  b) sende inn en sluttrapport via Min side.
  c) sende et fysisk eksemplar av utgivelsen til Det faglitterære fond. Postadresse: Postboks 172 Bogstadveien, 0323 Oslo
 11. Det faglitterære fond behandler sluttrapporten og utgivelsen i tråd med gjeldende retningslinjer for stipend og vurdering av utgivelser.

Reisestipend, honnørstipend og utvidet honnørstipend

 1. Søknaden sendes inn til Det faglitterære fond, og søkeren mottar en automatisk kvitteringsepost.
 2. Administrasjonen går gjennom søknaden, og ser om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene til stipendet, i tråd med Retningslinjer for vurdering av utgivelser av 7-4-2019
 3. Dersom søknaden oppfyller kriteriene for å søke stipendet, blir søknaden formelt godkjent. Søkeren mottar en epost med beskjed om dette. Dersom søknaden avslås formelt, eller vi trenger tilleggsopplysninger for å kunne behandle den, sender vi også epost til søkeren. Formelle avslag kan ankes inn for NFFOs anke- og vurderingsnemnd. Les mer om nemdas arbeid her: Ankenemnd

Tildelingen av stipender prioriteres slik:
a) Dersom du har søkt og kvalifiserer til reisestipend, og du har tilstrekkelig ansiennitet / har ventet et tilstrekkelig antall år siden sist du mottok stipendet (ansiennitet/ventetid fastsettes årlig av styret i Det faglitterære fond), innvilges du reisestipend.
b) Dersom du har søkt og kvalifiserer til honnørstipend, og du ikke har mottatt stipendet tidligere, vil du bli tildelt honnørstipend.
c) Dersom du har søkt både reise- og honnørstipend, og kvalifiserer til begge, vil du motta det stipendet som faller best ut for deg økonomisk.
d) Dersom du har søkt og kvalifiserer til utvidet honnørstipend, kan du motta dette stipendet uavhengig av eventuelle andre stipendtildelinger.

 1. Det faglitterære fond sender ut beskjed til søkerne om de er innvilget stipend eller ikke.
 2. Søkere som har fått innvilget stipend sender inn personopplysninger som er nødvendig for at administrasjonen skal kunne utbetale stipendet.
 3. Innvilgede stipender utbetales.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.