Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

10 millioner til innkjøpsordningen!

I dag kom 10 millioner kroner ekstra på plass til innkjøpsordningen, etter budsjettforhandlingene mellom SV, Ap og SP.

20211104 nffo arne aage 004 bilde
Generalsekretær Arne Vestbø (t.v.) og styreleder Aage Borchgrevink i NFFO har i flere år jobbet for en bedre innkjøpsordning for sakprosa. I går kom de gode nyhetene fra Stortinget om ti millioner ekstra til ordningen.

Kampen for en bedre innkjøpsordning for sakprosa har vært en kampsak for NFFO i mange år. Generalsekretær Arne Vestbø har i tallrike politiske sammenhenger snakket varmt om viktigheten av tilgjengelig kunnskapslitteratur som en del av demokratiet.
Arne Vestbø er naturligvis veldig glad for økningen i statsbudsjettet.
– Jubelen står i taket her nå! Dette er en stor anerkjennelse av sakprosaens betydning for den offentlige samtalen og demokratiutviklingen. En styrket innkjøpsordning for sakprosa vil føre til at lesere over hele landet får tilgang til betydningsfulle bøker, sier Arne Vestbø.

Ønsket har vært en dobling av dagens innkjøpsordningspott, som er på rundt 25 millioner kroner. SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett 25 millioner kroner til innkjøpsordningen, og selv om det ikke ble riktig oppfylt, er det de som nå kan ta hovedæren for at ti nye millioner nå er på plass for neste års statsbudsjett. Dette kom på plass etter at kulturminister Anette Trettebergstuen uttalte at en påplussing til innkjøpsordningen ikke var mulig å få til i dette budsjettet.
En påplussing på 10 millioner kroner til innkjøpsordningene som forvaltes av Kulturrådet, betyr at det kan kjøpes inn 35-40 flere sakprosatitler i året enn i dag, til alle landets biblioteker.

Les mer her om hvordan innkjøpsordningen fungerer

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.