Årsmeldinger

Årsmelding NFFO og Det faglitterære fond har to hoveddeler: Årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsprogram og langtidsprogram for NFFO – og årsmelding, regnskap og budsjett for Det faglitterære fond.
Meldingene fram til og med Årsmelding 2015 inneholder også program for årsmøtet.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.