Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Fondsstyret

Styret i Det faglitterære fond består av seks medlemmer. Leder, nestleder og tre medlemmer med personlige varamedlemmer velges av årsmøtet i NFFO. I tillegg har lederen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening fast plass i fondsstyret, og styret i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening utnevner dennes personlige varamedlem blant foreningsstyrets medlemmer. Ett medlem med personlig varamedlem velges blant oversetterne i foreningen.

Funksjonstiden for de medlemmene av fondsstyret som velges av årsmøtet er to år. Ingen av disse kan sitte som fast medlem sammenhengende mer enn seks år. Sammenhengende funksjonstid som varamedlem og fast medlem må ikke overstige åtte år.

Styret i Det faglitterære fond

(Varamedlemmer i parentes)
Leder: Gunhild J. Ekclund (Christine Myrvang)
Nestleder: Ylva Østby (Synnøve Veinan Hellerud)

Styremedlemmer

Lars Holm-Hansen (Agnes Banach)
Hilde Gunn Slottemo (Reidar Müller)
Anders Vaa (Astrid Sinnes)
Geir Hønneland (Inger Sverreson Holmes)

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.