Anke- og vurderingsnemnd

Søknader om medlemskap og formelle avslag på søknader om stipend er underlagt forenklet saksbehandling og avgjøres av foreningens administrasjon. Klager på disse beslutningene behandles av NFFOs anke- og vurderingsnemnd.

En anke- og vurderingsnemnd bestående av tre personer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av årsmøtet for en toårsperiode, behandler eventuelle klager på NFFO-administrasjonens vedtak. I tillegg behandler nemnda eventuelle vurderingssaker fremlagt av administrasjonen eller annet behandlende organ. Årsmøtet vedtar retningslinjer for behandling av saker i anke- og vurderingsnemnda, som du kan laste ned nederst på denne siden.

Medlemmer

Jørn Øyrehagen Sunde, leder, med Synnøve Veinan Hellerud som vara

Per Christian Karlsen, med Ane Sjøbu som vara

Arnhild Skre, med Bård Borch Michalsen som vara

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.