Ankenemnd

Søknader om medlemskap og formelle avslag på søknader om stipend er underlagt forenklet saksbehandling og avgjøres av foreningens administrasjon. Klager på disse beslutningene behandles av NFFOs anke- og vurderingsnemnd.

En anke- og vurderingsnemnd bestående av tre personer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av årsmøtet for en toårsperiode, behandler eventuelle klager på NFFO-administrasjonens vedtak. I tillegg behandler nemnda eventuelle vurderingssaker fremlagt av administrasjonen eller annet behandlende organ. Årsmøtet vedtar retningslinjer for behandling av saker i anke- og vurderingsnemnda, som du kan laste ned nederst på denne siden.

Medlemmer

Leder: Bente Ohnstad (vara: Arne Auen Grimenes)

Per Christian Karlsen (Ane Sjøbu)
Arnhild Skre (Bård Borch Michalsen)

Sekretær: Stine Borge, juridisk rådgiver i NFFO

Anke- og vurderingsnemnda er oppnevnt av årsmøtet i NFFO.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.