Fondsstyret

Fondsstyret lite
Styret i Det faglitterære fond. Fra venstre: Aage Borchgrevink, Anders Vaa, Birgit Owe Svihus (varamedlem), Reidar Müller, Nina Zandjani, Synnøve Veinan Hellerud og Merete Franz. Foto: Ilja C. Hendel.

Styret i Det faglitterære fond, valgt 18. mars 2023

Leder: Anders Vaa (f. 1978), Oslo. Forfatter og forsker (Ánde Somby)
Nestleder: Synnøve Veinan Hellerud (f. 1969), Oslo. Forfatter og lærer (Ove D. Jacobsen)
Nina Zandjani (f. 1958), Oslo. Oversetter og forsker (Birgit Owe Svihus)
Reidar Müller (f. 1971), Oslo. Forfatter og forsker (Merethe Roos)
Kjersti Sandvik (f.1964), Bergen. Journalist og forfatter (Ane Christiansen)

NFFOs leder Aage Borchgrevink med personlig vara.

Styret i Det faglitterære fond består av seks medlemmer. Leder, nestleder og tre medlemmer med personlige varamedlemmer velges av årsmøtet i NFFO. I tillegg har lederen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening fast plass i fondsstyret, og styret i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening utnevner dennes personlige varamedlem blant foreningsstyrets medlemmer. Ett medlem med personlig varamedlem velges blant oversetterne i foreningen.

Funksjonstiden for de medlemmene av fondsstyret som velges av årsmøtet er to år. Ingen av disse kan sitte som fast medlem sammenhengende mer enn seks år. Sammenhengende funksjonstid som varamedlem og fast medlem må ikke overstige åtte år.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.