Velkommen til virkeligheten

Velkommen til virkeligheten er en lesekampanje for hele Norge, som NFFO i samarbeid med Norsk Bibliotekforening, med støtte fra Bokåret 2019.

Velkommen til virkeligheten

Kampanjen tar sikte på å skape leselyst, vekke nysgjerrighet og spre kunnskap. I den rekkefølgen. I stedet for den mer tradisjonelle formen som bokbad og forfattersamtaler, har vi satt i gang en oppsøkende virksomhet på offentlige møtesteder; knutepunkter for offentlig transport, kjøpesentre, biblioteker, idrettsarenaer og ulike byrom.

Les mer om kampanjen her

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.