Hvordan gi ut bok selv?

Ønsker du å gi ut bok på eget forlag? Her er NFFOs råd for hvordan du bør gå fram.

Selvpublisering er en voksende del av bokbransjen. Stadig flere forfattere og oversettere velger å gi ut bok på denne måten. Med begrepet selvpublisering mener vi forfattere og oversettere som oppretter, og gir ut på eget forlag, og de som gir ut på såkalte egenbokforlag; det vil si forlag som utgir bøker mot at forfatteren eller oversetteren betaler for utgivelsen.

Det gjennomgående med konseptet selvpublisering er at forfatteren eller oversetteren beholder rettighetene sine, og selv er ansvarlig for alle kostnader. Til gjengjeld sitter forfatteren eller oversetteren igjen med en vesentlig større del av inntektene, enn ved en tradisjonell forlagsutgivelse.

Forfatteren eller oversetteren vil være ansvarlig for alle aspekter av utgivelsesprosessen, noe som gir forfatteren eller oversetteren muligheten til å selv kontrollere tidsplanen. Dessuten får forfatteren/oversetteren beholde den kreative kontrollen.

Dersom du skal oversette og utgi en annen forfatters verk, er det viktig å klarere rettighetene til verket dersom verket er opphavsrettslig beskyttet.

Det finnes mange aktører der ute som tilbyr selvpubliseringstjenester. Gjør derfor grundige undersøkelser. Ønsker du å kjøpe en pakkeløsning eller kanskje kun enkelttjenester?

Vi har satt opp punkter det er verdt å merke seg, om du ønsker å gi ut en bok selv.

1. Valg av selskapsform

Når du skal gi ut en bok selv, kan du vurdere ulike selskapsformer, avhengig av juridiske og økonomiske faktorer. De vanligste selskapsformene er enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Les mer om enkeltpersonforetak og aksjeselskap hos Altinn.

2. Økonomi

Skal du gi ut bok selv, beholder du inntektene ved salget selv, men du får også kostnadene knyttet til utgivelse av boken. Det er vanskelig å vite på forhånd hvor mye en bok vil selge, og du må derfor være villig til å ta en økonomisk risiko ved å gi ut boken selv.

Vi anbefaler at du først setter opp et budsjett og regner ut hvor mye kostnader du får ved å gi ut boken, samt regner ut hvor mange bøker du må selge for å gå i null, eller aller helst i pluss. Det er viktig at du er forberedt på at du kan gå i minus. Et generelt råd er at du ikke bør bruke penger du ikke har råd til å tape.

Kostnadene ved å gi ut en bok på eget forlag varierer og avhenger av flere faktorer. Her vil blant annet bokens omfang, utgivelsesformat, innkjøpte tjenester og markedsføringsstrategien din ha betydning.

Det er verdt å merke seg at det er mulig å hente inn penger fra ulike organisasjoner i forbindelse med et bokprosjekt.

NFFO har stipendordninger hvor man kan søke om støtte.

Les om forfatterstipendene her og oversetterstipendene her.

Vær oppmerksom på at NFFOs stipender ikke er ment å skulle fullfinansiere et bokprosjekt. NFFOs stipender kan kun benyttes til forfatterens eller oversetterens arbeid med manus, ikke til å betale for redaksjonelle tjenester eller bokproduksjon.

Det finnes også andre organisasjoner som støtter faglitterære bokprosjekter som for eksempel Fritt ord.

Det finnes også nettsider hvor man kan samle inn midler til bokutgivelsen, såkalt Crowdfunding. Dette innebærer å opprette en kampanje og be om økonomisk støtte fra venner, familie og potensielle lesere. En Crowdfunding-plattform er bidra.no og Spleis, som du finner her.

Regnskap/skatt

Det er viktig å orientere seg om de regnskapsmessige og skatterettslige sidene ved å gi ut bok selv. Søk råd hos en regnskapsfører og/eller skatteetaten.

3. Bokutgivelsen

Oppgavene under vil ved utgivelse på ordinært forlag være ivaretatt av forlaget. Ved selvpublisering må du vurdere hva du vil, og kan, gjøre selv, og hvilke tjenester du eventuelt skal kjøpe.

  • Redigering: Redaktør, språkvasker og korrekturleser.
  • Design av omslag og brekking av manus
  • ISBN: Du kan få informasjon om ISBN-systemet og registreringsskjema for ISBN her: https://www.nb.no/tjenester/standardnummerering/isbn/
  • Trykking

Ordre blir videreformidlet fra bokhandel via Bokbasen til forlagets e-postadresse. Det er forlaget selv som distribuerer bøkene og fakturerer bokhandelen for kjøpet. Distribuerer man bøkene selv, er det forlaget som har ansvar for å registrere og oppdatere informasjon om utgivelsene i Mentor. En kan også velge å tegne avtale med en distribusjonssentral som gjør dette arbeidet for deg. Forlagssentralen og Sentraldistribusjon de største distribusjonssentralene. Distribusjonssentralene kan både lagre og distribuere bøker.

  • Salg: Det kan være vanskelig å få en bok inn i fysiske bokhandler. Dette gjelder også for forlag. Det er også vanlig at bokhandlene krever stor forhandlerrabatt og returrett når de tar bøker inn i bokhandelen. En annen mulighet er derfor at man når ut til leserne gjennom digitale salgskanaler som egen nettside eller sosiale medier. Dersom du holder foredrag, kan dette også være en god arena for salg av boken din.
  • Markedsføring
  • Melde opp boken til innkjøpsordningen: Les om Kulturrådets innkjøpsordning her, og merk deg spesielt at et slikt innkjøp gir en betydelig økonomisk utbetaling, samt at det er et kvalitetstegn at ens sakprosabok blir innkjøpt da det er et fåtall som blir nettopp det.
  • Pliktavlevering: Allment tilgjengelige publikasjoner som utgis i Norge, kommer inn under pliktavleveringsloven og skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Les mer om avleveringsplikten her.

4. Hvilke avtaler bør inngås?

Vi anbefaler at man alltid inngår skriftlige tydelige avtaler om man inngår avtaler med eksterne, om de ovennevnte oppgavene som vanligvis ligger til et forlag å gjøre. Det er spesielt viktig at man ikke overdrar noen opphavsrettigheter til boken ved for eksempel avtale om bistand til redaktørarbeid eller trykking.

Det er også viktig at man for eksempel ved avtale med designer om å lage omslag til boken får overdratt rettighetene til designet, slik at man selv blir eier av omsalgsdesignet og kan trykke ubegrenset med opplag av boken.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.