Pensjonstilskudd

Pensjonstilskuddet tildeles medlemmer av NFFO som kan vise til en betydelig faglitterær produksjon over lengre tid.

Pensjonstilskuddet utlyses på høsten i stipend- og vederlagsportalen. Mer informasjon kommer.

NFFO gir tilskudd til faglitterære forfattere og oversettere som på grunn av sitt faglitterære virke har lav pensjonsinntekt. Tilskuddets størrelse fastsettes av NFFOs styre.

Styret i NFFO har vedtatt at pensjonstilskuddets størrelse skal tilsvare 0,3 av grunnbeløpet i folketrygden (G).

Følgende vilkår må være oppfylt for at en søker kan motta pensjonstilskudd:
• forfattere og oversettere må være 67 år eller eldre i søknadsåret
• forfattere og oversettere må ha vært medlem av NFFO i fem år før fylte 67 år
• forfattere og oversettere må være medlem av NFFO på søknadstidspunktet
• forfattere må ha utgitt faglitteratur i et omfang på til sammen minst 8 bøker
• oversettere må ha utgitt faglitteratur på minst 5 000 000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang
• forfattere og oversettere må ha en faglitterær produksjon som strekker seg over minst ti år
• forfattere og oversettere kan ikke ha bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring, renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter og annet) som sammenlagt oversteg tre ganger folketrygdens grunnbeløp i året før søknadsåret

Søkere kan kun motta ett pensjonstilskudd per år.

For 2024 vil selve pensjonstilskuddet beregnes ut fra grunnbeløpet i folketrygden for 2024, som blir justert i mai 2024.

Beregning av hva som er maksimal bruttoinntekt beregnes ut fra grunnbeløp året før søknadsåret, altså 2023.

For søknadsåret 2024 vil maksimal bruttoinntekt være tre ganger folketrygdens grunnbeløp for 2023: 118 620 kroner, som er 355 860 kroner.

Skatteoppgjøret for 2023 vil måtte legges ved søknaden om pensjonstilskudd som dokumentasjon på bruttoinntekt.

Pensjonstilskuddet gjelder for ett år av gangen, og ønskes ytterligere tilskudd, må det søkes på nytt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anne Kristine Soltvedt

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.