mars
18.

Etisk sjekkliste for forfattarar?

Velkommen til innspelsmøte måndag 18. mars i Uranienborgvegen 2: Bør foreininga jobbe for å få på plass ei etisk sjekkliste for forfattarar?

Etikkdebatt
Fra prosalongen i Oslo 27. februar. Fra venstre: Simen Sætre, ordstyrer Åshild Eidem, Tuva Ørbeck Sørheim og Bjørn Olav Jahr.

Som ei oppfølging av Prosalongen 27. februar om etikk i sakprosaen blir det eit innspelsmøte for alle forfattarar måndag 18. i Uranienborgvegen 2 der alle kan få komme med meininga si. Bør foreininga jobbe for å få på plass ei etisk sjekkliste for forfattarar?
Simen Sætre, som tok opp temaet i Prosa 6/18, innleier. Så er ordet fritt.
Les Klassekampens sak om temaet

Meld gjerne frå med ein gong til formidlingsansvarleg Kristine Isaksen, kristine.isaksen@nffo.no, om du ønskjer å halde eit innlegg, så kjem du med på talarlista. Maks lengde på innlegg er sett til 4 minuttar.

Dei som har stadfesta at dei kjem med innlegg så langt er:

Simen Sætre (innleiing)
Jon Gangdal (innleiing)
Kjersti Sandvik
Trygve Aas Olsen
Lene Westerås
Anne Ellingsen
Andreas Hompland
Hans Marius Graasvold
Terje Simonsen

Dei som ikkje har høve til å komme 18. mars, kan sende innlegga til Kristine Isaksen innan torsdag 14. mars, så blir dei lesne opp under møtet eller inkluderte i oppsummeringa av møtet dersom tida blir knapp.

Påtroppande generalsekretær Arne Vestbø summerer opp kvelden.

Kort om bakgrunnen:
Diskusjonane om ein ver varsam-plakat i sakprosaen lik den i journalistikken er jamleg oppe til debatt. Etter ein omfattande høyringsrunde avgjorde Den norske Forleggerforening i 2015 å skrinleggje forslaget om eit eige etisk regelverk for bransjen.
I Prosa nr. 6/18 argumenterte forfattar Simen Sætre for at nedskrivne etisk køyrereglar gir meir fridom og modigare sakprosabøker i artikkelen «Forlagenes etiske føleri». På Prosalongen 27.2.19, med utgangspunkt i Sætres artikkel, tok mange medlemmer til orde for ei etisk sjekkliste – som særleg kan vere til hjelp for nye forfattarar. Det kom også opp eit ønskje om og eit behov for ei best practice-samling der forfattarar og forlag deler erfaringane sine med å skrive og gi ut bøker med etisk slagside.

Spørsmål? Ta kontakt med formidlingsansvarleg Kristine Isaksen, kristine.isaksen@nffo.no / 952 01 968.

Innspelsmøtet er ope for alle medlemmer. Inga påmelding. Møtet vil ikkje bli strøymd. Servering av svart kaffi.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.