september
4.

Medlemsmøte: Hvordan skal NFFO samarbeide med andre skribentorganisasjoner?

Ville NFFO gjøre en bedre jobb for medlemmene sine om alle foreningene klarte å samarbeide tettere?

Plakett med logoen til NFFO med refleksjon fra en kamerablitz
Foto: Ilja C. Hendel

Norske forfattere og oversettere står overfor en rekke utfordringer i tiden framover, av både teknologisk, politisk, økonomisk og juridisk art, og på tvers av sjangre. I dag finnes hele seks skribentorganisasjoner som i stor grad jobber med de samme oppgavene. Det er derfor verdt å stille spørsmålene: Ville NFFO gjøre en bedre jobb for medlemmene sine om alle foreningene klarte å samarbeide tettere? Hvilke oppgaver kunne dette i så fall være? Og hvilken form kunne ha et samarbeid ha?

Det siste året har det vært flere utspill og diskusjoner i media om mulige samarbeidsformer mellom skribentorganisasjonene, og både under og etter NFFOs årsmøte i mars har saken vært diskutert blant medlemmene på ulike måter. Nå inviterer styret til en diskusjon om hvordan NFFO bør forholde seg til denne saken i det videre. Om det skulle bli noen formelle endringer i dagens organisasjonsstruktur, vil saken naturligvis fremmes for årsmøtet.
Styreleder Aage Borchgrevink innleder. Øvrig program er under arbeid.

Møtet vil bli strømmet.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.