Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Glad for ny regjeringsplattform

– Mye å glede seg over for litteratur- og kunnskapssektoren, sier NFFOs Arne Vestbø om den nye regjeringsplattformen.

Arneee

Torsdag ettermiddag ble den politiske plattformen til den påtroppende regjeringen Støre lagt fram. Både innen litteratur- og kunnskapssektoren var det flere ting å merke seg, som er i tråd med innspillene vi selv har kommet med, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

«Både innen litteratur- og kunnskapssektoren var det flere ting å merke seg Båzvar det flere ting å merke seg som er i tråd med innspillene vi selv har kommet med
– Vi er veldig glade for at vil legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet, og at de vil styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene og en leselyststrategi. Men vi skulle nok ønske oss et helt konkret løfte for sakprosaens del. Derfor forventer vi at sakprosaordningene står høyest på prioriteringslisten i budsjettarbeidet som nå pågår, sier Vestbø.

Også på utdanningsfeltet var det positive ting å merke seg, sier han.
– Vi er også glade for at de lover alle elever tilgang til skolebibliotek, og at de ønsker å løfte fram norsk fagspråk i høyere utdanning og forskning.
– I tillegg merker vi oss at den nye regjeringen som et av de overordene målene sine, skriver at de vil satse på kunnskap og praktisk læring i skolen. Vi oppfordrer dem til å se dette i sammenheng med viktigheten av å ha gode og relevante læremidler på alle nivå, sier Arne Vestbø.

Avslutningsvis peker Vestbø på at regjeringen lover å jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle område i kulturlivet, blant annet gjennom å stille krav til dem som mottar offentlige midler.
– Dette er positivt, og noe en samlet litteraturbransje tidligere tatt til orde for i innspill til myndighetene, sier Arne Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.