Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Jubel for treårig stipend

Historiker Mona Ringvej er tildelt tre-årig stipend for å skrive om middelalderkvinnen Ingerid Ragnvaldsdotter. Tre andre fikk også det ettertraktede arbeidsstipendet.

Mona2 lite
Historiker Mona Ringvej er tildelt treårig arbeidsstipend fra Det faglitterære fond.

Det faglitterære fond delte 12. juni ut fire tre-årige arbeidsstipender til faglitterære forfattere. I tillegg til Mona Ringvej, ble også Eivor Andersen Oftestad, Torgeir Ekerholt Sæverås og Anders Vaa tildelt det høythengende stipendet. Det var 27 søkere i alt.
En fantastisk beskjed å få. Dette gir muligheter til å kunne gå i dybden og jobbe konsentrert med dette prosjektet som har bygd seg opp i hodet, sier Ringvej.
Hun står fra før av bak bøkene Makten og ordene. Demokrati og ytringsfrihet fra Athen til Eidsvoll (2011), Marcus Thrane. Forbrytelse og straff (2014), og Christian Frederiks tapte rike (2016). Hun har også vært medforfatter på boken En pokkers Skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet (2014), med Ellen Krefting og Aina Nøding.

Bokprosjektet Ringvej nå skal i gang med spant ut av et helt annet prosjekt hun jobbet med.
– Jeg skriver nå på et annet bokprosjekt, der jeg skildrer norsk historie fra et individnivå. Der skriver jeg blant annet om Kristin Sigurdsdatter – altså datteren til Sigurd Jorsalfare – og i arbeidet med å undersøke ekteskapsalliansen hun var en del av, fulgte Ingerid Ragnvaldsdatter opp med roten. Og der har det skjult seg en god historie.
– Javel?
– Etter hvert som jeg leste meg opp på de kildene som finnes om henne, stod det mer og mer klart at her har vi å gjøre med en tydelig aktør. Hun står i sentrum for historiske begivenheter som alltid har interessert historikere, med borgerkrigstid og tida med utformingen av et fastere lovverk rundt kongemakten – men i det store og det hele forblir hun unevnt i historieskrivingen. Og det er uforståelig. Jeg mener å se helt tydelige tegn på at hun må ha spilt en helt sentral rolle i maktkampene den gangen, sier Ringvej.
– I stedet er hun av ettertiden som stemplet som «den sexede Ingerid», som hun er blitt kalt i Danmark, jeg tror jeg har sett uttrykket «man-eater» også. Hun fikk nemlig ti barn med fem forskjellige menn, det kan ha vært noe av grunnen til de juicy benevnelsene. Men de fleste av disse, både ektemenn og barn, ble sentrale aktører i det norske aristokratiet. Og mer og mer ser jeg et menneske som trer fram med en personlighet, som i stedet for å bli et redskap for alliansebygging, slik tradisjonen var for kvinner – selv blir en aktør som turnerer de maktkonstellasjoner hun blir brukt som redskap i, og tar styringen i økende grad.
– Og kanskje vil denne epoken, fortalt med Ingerid i midten, simpelthen gi et nytt bilde av denne tiden, sier Mona Ringvej.

– Ringvejs søknad var én av fire som skilte seg ut i bunken – de presenterte viktige og gjennomarbeidede prosjekter i knallgode søknader – de ble derfor tildelt arbeidsstipend, sier NFFOs stipendleder Marit Ausland.
– Det er ikke tvil om at det er mange gode prosjekter de øvrige søkerne holder på med, men jeg har et lite hjertesukk: Vi prøver i alle mulige fora å si at det er søknadens kvalitet som gjelder, ikke kun prosjektet som sådan. Hvis ikke søkerne klarer å formidle gjennom søknaden det unike, spennende, nyskapende i prosjektet og samtidig få frem realismen i prosjektet og at akkurat de er de rette til å skrive akkurat den boken, blir det vanskelig for stipendkomiteen å vurdere søknadene. Og søkerne må ikke glemme at det treårige arbeidsstipendet er det høysthengende stipendet vi har i NFFO. Da må komiteen kunne stille høye krav til søkerne og søknadene.
– Hvorfor ble det bare tildelt fire stipender når kvoten er på fem?
– Det var rett og slett at søknadene ikke var god nok. Komiteen savnet et metaperspektiv hos flere av søkerne – et metaperspektiv både på seg selv, søknaden og prosjektet. I tillegg virket flere av prosjektene premature og lite definerte, ut fra det de kunne lese av søknadene.
Ausland råder framtidige søkere om å lese utlysningen grundig og at du bør være nøye på at alt blir svart på.
– I tillegg anbefaler jeg at søkerne ser på videoen vi har laget, den inneholder gode råd til å skrive en god søknad. Søkerne bør også være ute i god tid og jobbe masse med prosjektbeskrivelsen. Be gjerne erfarne stipendsøkere se på søknaden og ta imot alle de kvalifiserte rådene du kan få, sier Ausland.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.