Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Rosettaprisen

Rosettaprisen er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings pris for årets oversettelse av et sakprosaverk.

Rune rosetta

Rosettaprisen er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings pris for årets oversettelse av et sakprosaverk.
Prisen ble delt ut for første gang i 2019, og den første vinneren av Rosettaprisen ble Rune R. Moen.

Prisen gis til oversetter for en oversettelse som er utkommet året før prisåret og skal bidra til å øke interessen for sakprosaoversettelser og anerkjenne kvaliteten i utgitte oversettelser.

Forlag oppfordres til i nominere aktuelle utgivelser til prisen!

I år er påmeldingsfristen 6. mars 2020.

Oversettelsene skal være utgitt i foregående år, og det sendes inn tre eksemplarer av oversettelsen (som komiteen beholder) og ett eksemplar av originalen (som sendes i retur). Prisen deles ut under feiringen av St. Hieronymus i oktober og består av et prisdiplom laget av kunstneren Christopher Haanes og et pengebeløp.

Juryen for 2020-prisen består av: Lars Holm-Hansen, Kristina Solum og Agnes Banach. Varamedlem er Ole Jan Borgund.

Spørsmål kan rettes til Lan Phuong Le, lan.phuong.le@nffo.no

Statutter for Rosettaprisen nederst på siden.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.