Om NFFO

Per 2022 har NFFO 4800 medlemmer fordelt på alle landets fylker, og som arbeider med alle felt innen sakprosa: fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk – og også oversettere av sakprosa. Medlemskap i NFFO blir tildelt forfattere og oversettere som har publisert minst ett sakprosaverk på 100 000 tegn (med mellomrom), eller 49 trykte sider eget bidrag i et annet verk. Les mer om hvordan du søker medlemskap her

Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger av avtaler og kontrakter med forlag og andre offentlige og private institusjoner. Blant de viktigste avtalene er normalavtalene for forfattere og oversettere om utgivelse og bruk av faglitteratur. NFFO er godkjent av myndighetene som representativ mottaker av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco samt bibliotekvederlaget som utbetales kollektivt av staten. Disse utgjør det økonomiske grunnlaget for utbetaling av stipender.

Foreningen yter også veiledning og rådgivning til medlemmene når det gjelder juridiske og avtalemessige spørsmål.

NFFO arbeider for å fremme god faglitteratur og å styrke norsk skriftspråk, noe som blir stadig viktigere i et samfunn bygd på høye krav til kunnskap. Foreningen deltar i det offentlige ordskiftet om sakprosa og arrangerer kurs og seminarer for både medlemmer og andre. NFFO gir ut medlemsbladet NFFO-Bulletin og Norges største litterære tidsskrift, Prosa.

Les vår strategi for 2022-2025 her

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.