Hva er kollektive vederlag?

Hvordan er pengestrømmen inn og ut av Det faglitterære fond? Og hva har det å gjøre med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening?
Her gir vi deg svarene!

Pengestrømmen
  • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er godkjent av myndighetene som representativ mottaker av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco samt bibliotekvederlaget som utbetales kollektivt av staten.
  • NFFO har etablert Det faglitterære fond, og gjennom dette utbetales vederlagsmidler til faglitterære forfattere og oversettere. Fondets midler disponeres til faglitterære stipend og tiltak for å styrke faglitteraturens plass i samfunnet.
  • Det faglitterære fond administreres av NFFO, og finansierer også store deler av driften til foreningen.

NFFOs og Det faglitterære fonds inntekter kommer fra tre kilder:

Kopivederlag:

- Kopivederlaget kommer fra Kopinor, som på vegne av rettighetshavere krever inn vederlag for kopiering av faglitterær tekst i utdanningssystemet, offentlig forvaltning og andre områder. Innkrevingen skjer på bakgrunn av avtaler med Kommunenes Sentralforbund, Universitets- og høgskolerådet og andre aktører som representerer ulike sektorer.
- Kopinor gjennomfører statistiske undersøkelser av hva som kopieres innen disse sektorene, og kategoriserer deretter materialet etter innhold og opprinnelse. NFFO mottar deretter vederlag fra Kopinor for den andelen av det kopierte materialet som betegnes som faglitteratur. Dette vil være tekster fra fagbøker, allmenn sakprosa, ulike tekster beregnet for undervisning, faglige utredninger og rapporter, vitenskapelige tekster, tekster fra oppslagsverk, tidsskriftartikler og lignende.
- I 2021 utgjorde kopivederlag 67 prosent (80,2 millioner kroner) av Det faglitterære fonds inntekter.

Vederlag for sekundærutnyttelse av audiovisuelle produksjoner:

- Norwaco krever inn vederlag kollektivt for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i audiovisuelle produksjoner. Størstedelen av inntekten til Norwaco stammer fra videredistribusjon av kringkastingssendinger i kabelnett. NFFOs andel av vederlaget avgjøres av i hvilket omfang faglitteratur generelt sett utnyttes innenfor ulike avtaleområder, og baseres på bruksdata, statistikk, etablerte prinsipper og annen tilgjengelig informasjon.
- I 2021 utgjorde dette vederlaget noe over 3 prosent (3,2 millioner kroner) av Det faglitterære fonds inntekter.

Bibliotekvederlag:

- Gjennom Kulturdepartementet utbetaler staten kompensasjon til opphavere, blant annet forfattere og oversettere, for at bøkene de utgir skal være tilgjengelig i bibliotek over hele landet. Vederlaget utbetales kollektivt til fond som forvaltes av opphavsrettsorganisasjonene, og Det faglitterære fond er ett av disse.
– Bibliotekvederlaget er et kulturpolitisk virkemiddel, og er forankret i egen lov. Størrelsen på vederlaget til NFFO er basert på forhandlinger.
- I 2021 utgjorde bibliotekvederlaget 30 prosent (36,3 millioner kroner) av Det faglitterære fonds inntekter.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.