juni
17.

Prosalong i Grimstad om lesing

Velkommen til to foredrag om lesing med Marte Blikstad-Balas, og Anne Løvland og Ingrid Ertzeid.

Kollasj med portrett av tre kvinner
Fra høyre: Marte Blikstad-Balas, Anne Løvland og Ingrid Ertzeid.

Hvordan blir vi lesere – og hvordan kan vi forbli det i en stadig mer digitalisert hverdag? Marte Blikstad-Balas vil snakke om literacy eller tekstkompetanse og hva som avgjør hvor gode lesere vi blir. Hvorfor der det slik at noen barn “glir rett inn” i skolens måter å bruke språk på, mens andre ikke kjenner seg helt igjen? Hva kan lærere og andre voksne gjøre for å motvirke den negative utviklingen i både leseferdigheter og lesemotivasjon som vi ser hos norske barn over tid? Og sist men ikke minst: hva kan vi gjøre for å ruste elevene til den digitale tekstverdenen de møter hver eneste dag?

Marte Blikstad-Balas er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har i over ti år forsket på hva som skjer i norske klasserom når vi digitaliserer lesing og skriving. Marte er opptatt av formidling, og skriver en rekke bøker og artikler på norsk. Hun deltar også ofte i offentlige debatter om lesing, skriving og digitalisering i den norske skolen.

Skaperglede, engasjement og utforskertrang er nært knyttet til dybdelæring. I læreplanen kan vi lese at «Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål». I dette foredraget presenterer Anne Løvland og Ingrid Ertzeid flere teoribaserte arbeidsmåter og undervisningsopplegg som viser hvordan elevene kan utforske norskfaglige temaer gjennom egen tekstskaping. Oppleggene som presenteres, er hentet fra boka Skaperglede i norskfaget der tekstskapende arbeidsmåter knyttes til skolens tverrfaglige tema og norskfagets kjerneelementer.

Anne Løvland er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Agder og har lang erfaring med arbeid med litteracy også innen utdanning. Ingrid Ertzeid er førstelektor ved Universitetet i Agder og er forfatter av boka Skaperglede i norskfaget sammen med Anne Løvland.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.