Få gode skattemeldingstips fra Nudia!

Vi er inne i skattemeldingenes tid. I april arrangerer NFFO tre informasjonsmøter for deg som ønsker guiding gjennom regleverket.
Leser du teksten under kan du få skatterådgiver Nudia Akrams gode råd allerede nå!

Nudia akram
Statsautorisert regnskapsfører Nudia Akram holder skattekurs for NFFOs medlemmer i april.

To av kursene kan du bli med på via Teams på nett, mens det tredje skjer fysisk, i NFFOs lokaler i Uranienborgveien i Oslo. Kurset er kun for NFFOs medlemmer.
Meld deg på allerede nå!

Tirsdag 11. april – på nett
Torsdag 13. apri – i NFFOs lokaler
Tirsdag 18. april – på nett

– Nudia – på et overordnet nivå: hvordan skiller skatt og skattemelding seg ut for folk i skapende virksomheter, som forfattere og oversettere – sammenlignet med «vanlig» lønnsmottakere?
– Lønnsmottakere leverer Skattemelding for formue- og inntektsskatt – lønnstakere og pensjonister mv.. Den er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har om lønnsmottakeren enten fra interne registre eller som er tilsendt fra banker, forsikringsselskaper, evt. arbeidsgivere og andre offentlige etater. Lønnsmottakere som ikke driver næring kan benytte seg av leveringsfritak i medhold av Skatteforvaltningsloven § 8-2, anses disse for å ha levert de opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte meldingen. Manglende levering vil dermed ikke få noen andre konsekvenser enn at skatteoppgjøret kan komme litt senere enn for de som leverer tidlig.
– Næringsdrivende som har enkeltpersonforetak kan levere næringsspesifikasjon, der de oppgir både personlige skatteforhold og opplysninger om næringsvirksomheten. Denne spesifikasjonen sendes via Skatteetaten. Bruker selskapet et regnskapssystem så kan skattemelding sendes direkte fra regnskapssystemet.
I motsetning til lønnsmottakere har alle næringsdrivende, uavhengig av selskapsform, plikt til å levere skattemeldingen elektronisk. For å frembringe levering av pliktige opplysninger, har skattemyndighetene hjemmel til å ilegge skattyteren en daglig løpende tvangsmulkt når skattemeldingen ikke leveres innen den fastsatte fristen.

– Noen av oss føler kanskje at skattemeldingen har noe nytt å by på hvert eneste år – og med de utfordringene det gir oss. Hva er nytt for årets skattemelding?
– Det har kommet noen endringer i de siste årene med hoved hensikt å forenkle innlevering av skattemelding. Fra og med inntektsåret 2023 må alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Enkeltpersonforetak kan levere via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller direkte på skatteetaten.no.

Nudia Akram forteller at tidligere leverte alle næringsdrivende skattemelding via Altinn, og la ved næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Skattemeldingen, næringsoppgavene og vedleggsskjemaene er nå slått sammen, slik at man fyller ut alt i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen sin.
– For en som driver enkeltpersonforetak holder det derfor å levere én skattemelding, der man oppgir både dine personlige skatteforhold og opplysninger om næringsvirksomheten. Det gjør utfylling og innsending av skattemeldingen enklere, raskere og riktigere.

– Finnes det noen tommelfingerregler som er lure å huske for skribenter som leverer skattemelding?
– Det viktigste er å ta vare på alle kvitteringer som man ønsker å føre som fradrag. Hvis man er usikker på om det er fradragsrett for en kostnad så kan det vurderes ut ifra to vilkår:
Oppofrelsesvilkåret: Det er må foreligge en faktisk kostnad/betaling
Tilknytningsvilkåret: Det må være tilknytning mellom den pådratte kostnaden og skattepliktig inntekt eller inntektsskapende aktivitet

– Husk at bankutskrift kan ikke brukes som kvittering, det må foreligge en kassekvittering eller faktura. Det er bedre å dokumentere for mye enn for lite. Ved reiser er det viktig at det skrives formål med reisen og vær oppmerksom på avgrensning mellom privatreise og bedriftsreise.

– Du har holdt skattekurs i NFFO-regi i noen år nå. Hva er de mest vanlige spørsmålene du får?
Det kommer en del spørsmål som gjelder personlige forhold til den enkelte, men noen generelle spørsmål som kommer opp er følgende:

  • Hva kan føres som fradrag
  • Hvor skal kostnader føres i næringsspesifikasjonen
  • Behandling av stipend som skal fordeles over flere år
  • Hva er godt nok dokumentasjon for kostnader som føres som fradrag
  • Bokføring – hvordan gjøres det i praksis
  • Hjemmekontor- hvilke kostnader kan en ta med i skattemelding

– Og dette får de som medlemmene som melder seg på kurs hos deg svar på?
– Det får de.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.