Ettårig oversetterstipend til Agnete Øye!

NFFOs stipendkomité for oversettere har besluttet å gi ettårig arbeidsstipend til Agnete Øye. Det betyr en perlerad med bøker om amerikansk filosofi.

Kvinne ser til venstre for kamera, det er uklart om hun ber til høyere makter, men hun har hendene tatt opp til brystet i et slags foldet grep. Da ser man at hun antakeligvis også går til en av disse dyrere manikyrene, selv om det ikke er så mange av de ved Mjøsa.
Agnete Øye er mottaker av NFFOs overstipend i 2024.

– Du store all verden, nå ble jeg fryktelig glad, sier en smått fortumlet stipendmottaker når vi ringer henne og overbringer den gode nyheten. Som altså er at hun er mottaker av NFFOs ettårige stipend for oversettere, som deles ut én gang i året.

Oversetter bokserie

– Det er første gangen jeg søker dette stipendet. Dette kommer utrolig godt med, sier hun på telefon fra gården på den vakre Nes-halvøya ved Mjøsa.
– Hva slags prosjekt gir dette stipendet muligheter til?
– Jeg har fått i oppdrag fra Existenz forlag å oversette en rekke tekster og bøker, av amerikanske filosofer og tenkere, som har skrevet om likestilling fra ulike tider og med ulike perspektiver. For eksempel Anna Julia Cooper, som er født i slavetida i 1858, og som levde helt fram til 1964, og ble den første kvinnelige studenten på Sorbonne. Hun har skrevet A Voice from the South. Andre verk er Souls of Black Folks av W.E.B. Dubois, Martin Luther Kings Where Do We Go from Here og Angela Davis Woman, Race & Class.

Anerkjennelse

– Det som er spesielt med denne serien, er at forfatterne kommer fra ulike undertrykte og marginaliserte ståsteder. Felles for dem er at de skriver fra en undertrykt og eller en marginalisert posisjon i samfunnet,og tar opp hvordan etnisitet, kjønn og klasse har innvirkning både på deltakelse i samfunnet og muligheten til individuell utfoldelse. Det er også relevant hos oss, selv om vi ikke har den samme historiske bakgrunnen som USA.
– Og dette minner meg om hva du sa da vi møttes hjemme hos deg for et intervju for tre år siden, i NFFOs reisemagasin fra Innlandet. Jeg bare gjentar det i sin helhet, fordi jeg syntes det var så godt sagt:

“Men det jeg tenker på når jeg oversetter sakprosa, er at jeg bidrar til å gjengi på norsk noe som i beste fall er med på å forme den offentlige diskusjonen. Og det er viktig at dette finnes på norsk, slik at det blir tilgjengelig for flest mulig, for en felles offentlighet. Vi har sett de siste årene, ikke minst i USA, hvordan mange deloffentligheter preger et samfunn, som gjør at folk opplever virkeligheten helt forskjellig. Da er språket et viktig instrument, at vi har en felles forståelse for at dette er de fakta vi er enige om, før vi gjerne kan være uenige om innhold og betydning.
Utgangspunktet for at vi har demokrati, er at vi kan snakke sammen på tvers av ulike meningsgrenser, at vi i alle fall er noenlunde enige om hvordan det forholder seg med realiteter.”

– En god oppsumering du hadde der!
– Takk. Og takk igjen for stipendet! En ting er pengene, som selvfølgelig er viktig. Men først og fremst føler jeg at stipendet er en anerkjennelse av både prosjektet og for meg personlig som oversetter. Det setter jeg veldig stor pris på, sier Agnete Øye.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.