Fem millioner kroner ekstra i stipender!

Gladmelding til alle stipendsøkere våren 2020: Styret i Det faglitterære fond bevilger fem millioner kroner ekstra til prosjektstipend for forfattere.

Gunhild
Gunhild J. Ecklund, styreleder i Det faglitterære fond.

– Vedtaket begrunnes i at fondsstyret regner med at det vil være flere vil søke stipend, både til nye prosjekter og prosjekter de allerede har fått støtte til, sier Gunhild J. Ecklund, styreleder i Det faglitterære fond.
– For en del vil prosjektet ta lenger tid enn antatt på grunn av koronasituasjonen.

Drøyt 42 millioner

– Vi regner med å få flere søknader enn vanlig. Mange har mistet oppdrag, og særlig for frilansere dette kan gå hardt ut over økonomien Vi regner også med at flere bokprosjekter vil ta lenger tid enn antatt, når stipendmottakere ikke kan reise for å drive research eller oppsøke biblioteker og arkiv i forbindelse med prosjektene sine, sier Ecklund.
– Hvor kritisk er situasjonen «der ute»?
– Sakprosaforfattere finnes i mange varianter, fra folk i fast stilling og pensjonister til frilansere, så det vil variere hvor hardt korona-lockdown vil ramme. Heldigvis har frilansere fått utvidede rettigheter til offentlig støtte. Men for mange kan dette bli kritisk, særlig hvis tiltakene blir langvarige.
Til vårrunden er det satt av 37 650 000 kroner til prosjektstipend. Med 5 millioner kroner tilleggsbevilgning blir det totalt 42 650 000 kroner.
Stipendene skal ikke øremerkes enkelte grupper, sier Marit Ausland, seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend til forfattere
– Men selvfølgelig er frilansernes situasjon noe som vil bli tatt hensyn til i behandlingen av søknadene. Akkurat som lærebokforfattere har vært det ved de to siste søknadsrundene, uten at noe av stipendpotten ble øremerket av den grunn. Vi ser at det er andre enn frilanserne som også har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, for eksempel de som har tatt ulønnet permisjon for å jobbe med et stipendprosjekt, men som i stedet må ta seg av barn eller eldre, sier Ausland.

Bøker om korona

– Hva skal de gjøre de som allerede har mottatt stipend som ikke kan jobbe med det som planlagt?
– Hvis de for eksempel har tatt ut ulønnet permisjon og i stedet må passe barn eller eldre, må de ta kontakt med NAV/Skatteetaten for å søke om omsorgslønn og spørre om det er mulig å «fryse» stipendet ved å sette det på en sperret konto inntil de igjen kan jobbe med stipendprosjektet.
– Det faglitterære fond kan ikke erstatte NAV i denne tiden, så jo flere som presser på de offentlige kontorene, jo mer synlig blir situasjonen for forfattere og oversettere.

Se faktaboksen under her for mer informasjon om dette temaet.

– Kan vi nå forvente mange bøker med koronatema framover?
– Vi har allerede sett i noen av de søknadene som hittil har kommet inn, at koronasituasjonen er inkludert i prosjektbeskrivelsene. Noen har også bedt om å få sende inn ny prosjektbeskrivelse for søknader de allerede har sendt inn, for at de skal kunne innarbeide koronasituasjonen i prosjektet. Innen søknadsfristens utløp, er jeg sikker på at vi kommer til å få mange søknader om å skrive koronabøker.
– Jeg tror jeg allerede nå vil tippe på at dette vil bli trenden blant søknadene i denne runden. Vi har spesielt oppegående og samfunnsinteresserte søkere, og jeg regner med at mange på ulike vis vil skrive om hvilke konsekvenser koronasituasjonen har fått og vil få – for fellesskapet, for enkeltmennesket, for økonomien, klimaet og så videre. Og selvfølgelig søknader om bokprosjekter som vil sette kritisk søkelys på hvordan situasjonen er blitt håndtert, sier Marit Ausland.

FAKTA FRA NAV

Forfattere og oversettere som er selvstendig næringsdrivende og frilansere:
• Omsorgspenger kan du få fra dag 4.
• Sykepenger kan du få fra dag 3. IT-løsningen er ennå ikke på plass, men ordningen vil ha tilbakevirkende kraft fra 16.03.20.
• Kompensasjon for tapt inntekt kan du få fra og med 17. dag etter inntektsbortfallet inntraff. Du kan få om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6 G. Dette er en midlertidig ordning, og den er ennå ikke klar for å søke på.
• Dagpenger kan du søke hvis du har hatt lønnsinntekt. Grensen er senket til 0,75 G (kr 74 894) og inntekten må du ha hatt i løpet av 36 siste avsluttede kalendermånedene. Husk å melde deg som arbeidssøker først.
Les mer om koronatiltak her: https://nffo.no/aktuelt/nyheter/les-alt-om-koronatiltakene-her

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.