Hva har du krav på som forfatter?

NFFOs jurister jobber nå for fullt med å hjelpe forfattere som ikke har fått den royaltyen de burde ha når forlagene har kjørt sine salgskampanjer. Anna Stabell tror det er store mørketall der ute.

Anna3 lite (1)
Anna Moxnes Stabell, en av to juridiske rådgivere i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

De siste uker og måneder har mye vært sagt og skrevet om forfatteres rettigheter knyttet til Mammut-salget og andre salgskampanjer. Allerede i november gikk NFFO ut i mediene med advarsler om at ikke alt var som det skulle være. Forfatteren Erika Fatland beskyldte Kagge forlag for å «drive mammutsalget året rundt».
En rekke skjønnlitterære aktører har også fulgt opp. Unni Lindell har varslet rettslige skritt mot Aschehoug, og har bedt forlaget tilbakebetale rundt én million kroner i etterbetaling av det hun mener er for lite utbetalt royalty.

Trekk i lønn grunnet salg

Og her er stridens kjerne: Hva har en forfatter rett på av royalty –hvilken pris beregnes det av og når kan forlagene bestemme seg for hva royalty skal være ved kampanjesalg?
– Vi ser at det er litt ulik problematikk knyttet til ulike forlag, men at følgende gjentar seg blant 3-4 av de større forlagene, sier Moxnes Stabell. Hun ser disse hovedtrekkene:

  • Reduksjon av royalty med eller uten avtale
  • Reduksjon av royalty med henvisning til realisasjonsbestemmelsen i de skjønnlitteræres kontrakt
  • Royalty beregnet av forlagets netto inntekt

– Vi har fått mange henvendelser fra forfattere som nå mener at de har fått uriktig behandling i disse spørsmålene, sier Anna Stabell, som sammen med Juliane Strøm Killengreen utgjør NFFOs juristteam.
– Dette er forfattere som mener at de har fått lite betalt i forbindelse med Mammutsalget, men også i andre salgskampanjer.

Nå ønsker juristene å hjelpe forfatterne med bedre å forstå hva de har krav på etter avtalen, og hvilke tall som gjør at de bør reagere og ta kontakt.
– Det er ikke er slik at alle forlag har svin på skogen, og mange av våre henvendelser er løst på minnelig vis. Ofte med en forklaring om at det har skjedd en glipp fra forlagets side som de beklager, og gjør opp. Slik vi så tilfellet var for Aschehoug for litt siden. Andre forlag holder imidlertid fast på en praksis som vi mener strider mot normalkontraktsverket, sier Stabell.
– Dette er en viktig sak for oss. Å innføre royaltyreduksjon uten at det er dekning i kontrakten for det, er som om en butikkansatt som sitter i kassa skulle gå ned i lønn hver gang det er salg – for å sitere fra en Facebook-debatt som har gått om temaet.
Hun legger til:
– Å redusere royalty i strid med avtalen er en ting, og er ikke så vanskelig å oppdage ved gjennomgang av egen royaltyavregning. Det som imidlertid er vanskelig er dette med beregningsgrunnlag.

Hva er beregningsgrunnlaget?

Advokaten ønsker å klargjøre noen generelle misforståelser, knyttet til prisgrunnlag.
– Om du skal gjennomgå avregningsoppgavene dine er royaltysatsen grei nok å forholde seg til. Men hva denne er beregnet av, altså beregningsgrunnlaget kan være forvirrende og vanskelig.
– Gjeldende prinsipp etter normalkontrakt for faglitteratur er at forfatterens inntekt – eller royalty – skal beregnes av bokas utsalgspris. I fastprisperioden (frem til 1.mai året etter utgivelsesår) er denne fastsatt av forlaget, og er enkel å forholde seg til. Ofte er det mellom 349-499,- kroner.
– Etter utløpet av fastprisperioden skal royalty regnes av bokas “veiledende utsalgspris”. Det er regulert i normalkontrakten. Begrepet henger igjen fra en tidligere praksis hvor hvert enkelt forlag faktisk satte en slik «veiledende utsalgspris». Det gjør de ikke lenger. Forlagene opererer imidlertid med veiledende utsalgspris for samtlige titler gjennom bokbasen/Mentor, som de fleste forlagene er tilsluttet. Forlagene har imidlertid ikke alltid oversikt over endelig utsalgspris, noe som har skapt varierende praksis.
– For å finne riktigst mulig utsalgspris, operer de fleste forlagene med en beregning av netto inntekt x 2.
– Hva betyr netto x 2?
– La oss si at boka di er solgt for 200 kroner. Forlagene selger ofte til bokhandleren med ca 50 prosent rabatt og får dermed 100 kroner per bok i netto inntekt per salg. For å finne riktig beregningsgrunnlag, nemlig utsalgsprisen, dobler forlaget egen netto inntekt for å finne ca utsalgspris på kr 200,-.
– Vi ser at enkelte forlag beregner forfatterens royalty av forlagets netto inntekt. Etter eksempelet overfor vil da forfatterens royalty på 15 prosent beregnes av 100 kr, som tilsvarer 15 kr per bok. Det utgjør halvparten av det forfatteren har krav på etter avtalen. Royalty skal beregnes av utsalgsprisen og etter eksempelet skal forfatteren dermed ha 15 prosent av kr 200, altså kr 30,- per bok.
– Forfatterens royalty reduseres betraktelig ved bruk av netto inntekt som beregningsgrunnlag. Dette er noe forfattere bør være spesielt oppmerksomme på, da det er i strid med avtalen. Vi oppfordrer også forfattere til å gjennomgå kontraktene sine for å undersøke om vilkår om netto inntekt er tatt inn under kontraktens spesielle vilkår. Har du opplevd at forlaget ditt har brutt mot dette, må du ta kontakt med oss, sier Anna Stabell.
Etter normalkontraken har ikke forlaget anledning til å avtale vilkår som avviker fra avtalens honorarsystem, forteller Stabell.
– Endres beregningsgrunnlaget ved nedsettelsessalg?
– Ja, ved nedsettelsessalg reduseres beregningsgrunnlaget i takt med den nye utsalgsprisen. Prinsippet er imidlertid det samme; royalty beregnes av veiledende utsalgspris. Dersom boken selges på Mammutsalg til kr 150,- utgjør dette beregningsgrunnlaget for din royalty. Dersom forlaget ikke har oversikt over faktisk utsalgspris bør de beregne royalty av netto inntekt x2.

Pågangen er allerede stor, men NFFOs jurister ber likevel medlemmer om å sjekke avregningene sine og ta kontakt om de oppdager avvik.
– Å si fra hvis man har blitt urettmessig behandlet økonomisk er både å ta ansvar for egen inntekt og vise solidaritet med andre forfattere. Undersøkelsen viser at det så langt er flere enn de som har kontakt, som har opplevd vanskeligheter med forlagene. Det viser ganske klart behovet for at vi setter inn støtet. Jeg tror det er store mørketall på dette feltet, sier Stabell.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.